Strategische personeelsplanning in de regio

30 nov 2021

Het leernetwerk SPP is de afgelopen 2 jaar een open groep geworden voor organisaties die net starten met Strategische Personeelsplanning of al vergevorderd zijn. Een groep waarin wij samen ervaringen, tips & tricks, successen en briljante mislukkingen delen. De deelnemers van het leernetwerk gaven aan dat we een volgende stap mogen zetten met elkaar in de regionale aanpak van SPP.

Daarom gaf WZW samen met PFZW op 11 november een bijeenkomst over de plannen voor 2022. Thema was de regionale aanpak SPP waarbij data gedreven HR een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

Wat hebben we de afgelopen twee jaar gedaan

WZW organiseerde 2 tot 3 (online) leernetwerken per jaar. In de afgelopen 2 jaar is het een diverse en steeds grotere groep geworden. Het leernetwerk is themagericht ingericht en is een plek waar leden casuïstiek en best practices met elkaar delen. Zo waren de thema’s in 2021:Ook zijn in 2020/21 drie Masterclasses ‘Starten met SPP’ gegeven met in totaal 40 deelnemers. Daarnaast vinden leden WZW steeds vaker om organisatie specifieke thema’s te bespreken. Hierin geven we advies, verwijzen wij door of treden wij op als verbinder tussen leden.

Waar hebben we het 11 november over gehad

Voor het volledige verhaal verwijzen wij jullie graag naar de Presentatie van PFZW en de video-opname waarin je een deel van de bijeenkomst nog terug kunt kijken. Kern van het verhaal is: PFZW is bij drie andere werkgeversverenigingen binnen het RegioPlus-verband (waar WZW ook deel van uitmaakt) gestart met een regionale aanpak SPP waarbij data gedreven HR een belangrijk onderdeel is. Veel organisaties, ook in onze regio, hebben mooie stappen gezet met het kwalitatieve deel van SPP, echter de kwantitatieve onderbouwing op basis van goede data staat nog in de kinderschoenen. PFZW heeft laten zien wat zij kunnen met data en we hebben gesproken over wat we hier aan hebben in onze regio. Graag doen wij een verkenning met jullie of we in deze regio ook aan de slag willen met regionale SPP.

Wat is het voorstel voor 2022?
  1. Een bekostigde projectmatige aanpak voor een belangstellende groep van onze leden (minimaal 7 organisaties) voor de regionale inbedding van SPP met als thema’s:
  • Wat is SPP?
  • Hoe bed je SPP in de organisatie?
  • Hoe werk je regionaal samen?
  • Hoe doen we dit op gefundeerde regionale HR-data?

2. Een kosteloos leernetwerk SPP voor alle leden zoals we deze nu ook kennen, waarin we de ervaringen en thematiek vanuit het bekostigde deel delen en ter tafel brengen om van te leren, bespreken en feedback te geven.

De volgende vragen:
  • Wie wil een maand lang kosteloos gebruik maken van het dashboard PFZW en de meerwaarde ervan ontdekken?
  • Wie wil meedenken over de invulling van de bekostigde aanpak regionale SPP? (zonder al ja of nee te zeggen voor deelname)
  • Wie wil er sowieso meedoen met het bekostigde deel SPP? (we hebben intussen al enkele aanmeldingen ontvangen op basis van de bijeenkomst van 11 november)
Meer weten?

Wil je meer informatie over deelname, kosten of de inhoudelijke invulling? Neem dan contact op met Maurits Follender Grossfeld (m.follendergrossfeld@wzw.nl) of Willem Rutgers (w.rutgers@wzw.nl) | 026 – 38 98 983.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren