Samen sterk tegen krapte op de arbeidsmarkt

6 apr 2023
Feestelijke startbijeenkomst inzet Zorgrunners

Op woensdag 5 april jl. vond de officiële start van de inzet van Zorgrunners plaats bij ROC Rivor in Tiel. De afgelopen periode is er veel werk verzet door de aangesloten zorgorganisaties en 3 onderwijsinstellingen om met de inzet van Zorgrunners samen te werken aan één van de mogelijke oplossingen voor de arbeidskrapte. Alle betrokken partijen, inclusief de Zorgrunners die dezelfde avond startten met hun eerste training, waren uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst.

Aanleiding
De aanwezigen werden deze middag meegenomen in het ontwikkelde concept van de Zorgrunners. De krapte op de arbeidsmarkt is een structureel probleem waarbij we op meerdere vlakken op zoek moeten naar oplossingen. Eén daarvan kan het benaderen van nieuwe doelgroepen zijn, zoals de Zorgrunners. De aangesloten zorgorganisaties kregen het podium en er werd stil gestaan bij de unieke samenwerking tussen de 3 onderwijsinstellingen.

“De zorgrunners zijn een mooi voorbeeld van hoe we anders
naar het personeelstekort kunnen kijken.”

Christa van Veenendaal,
Senior Recruiter bij SZR

Zorgrunners
Zorgrunners zijn studenten van niet-medische opleidingen. Na een training ‘Basisvaardigheden in de zorg’ van drie dagdelen worden zij ingezet ter ondersteuning van het zorgpersoneel. Samen wordt gekeken naar de taken die bij de Zorgrunners passen en talenten die zij hebben en voor welke zorg- en welzijnsactiviteiten zij inzetbaar zijn. Doordat de zorgrunners werk uit handen nemen, worden de zorgmedewerkers ontlast. Het kan de organisatie veel opleveren. Zoals op piekmomenten tijdens de zomervakantie en in de decembermaand. 

Pilot
In de zomer van ’22 heeft een pilot plaatsgevonden bij 3 zorgorganisaties waarbij 7 Zorgrunners zijn ingezet. De resultaten van deze pilot waren positief. Verschillende Zorgrunners hebben hun bijbaan ook na de zomerperiode behouden en sommigen hebben zelfs besloten zich binnen hun studie te gaan richten op ouderen.
Inmiddels is het aantal deelnemende zorgorganisaties verdrievoudigd en gaan hier deze zomer tussen de 35 en 40 Zorgrunners aan de slag.

“De rol van WZW als verbindende partij tussen onderwijspartners is ondersteunend aan een regionale overstijgende samenwerking. Met elkaar zijn we ons bewust van de regionale opgave waar we voor staan binnen zorg en welzijn en het is logisch dat we ons hiervoor inzetten.”

Agnes Jansen, Opleidingsdirecteur bij Rijn IJssel

Scholing
ROC Rivor, Rijn IJssel en Dulon College hebben samen de scholing vormgegeven op taakniveau en naar de gezamenlijke behoeften van de deelnemende zorgorganisaties. Om die reden geldt voor sommige organisaties dat zij hun Zorgrunners zelf opleiden of aanvullend trainen op specifieke vaardigheden. De mooie, op onderling vertrouwen gebaseerde samenwerking tussen de 3 onderwijsinstellingen in de regio Gelderland, werd op deze middag bekrachtigd.

Vragen
Wil je meer informatie over het project, neem dan een kijkje op de projectpagina Zorgrunners en/of neem contact op met Nienke Freije, projectmanager Leven Lang Ontwikkelen.