Rapportage: De toekomst van passende begeleiding van studenten

24 jun 2021

In 2020 ontving WZW steeds vaker signalen van leden en onderwijspartners dat er een groter tekort aan mbo- en hbo-leerwerkplekken wordt verwacht bij zorg- en welzijnsorganisaties. Door een tekort aan begeleiders wordt het steeds moeilijker om studenten de passende begeleiding te bieden die zij verdienen én hen op te leiden tot goed toegeruste, gekwalificeerde professionals die aan de toekomstige zorgvraag voldoen. Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties bij een toenemende begeleidingsvraag kwalitatieve begeleiding (blijven) bieden, als de begeleidingscapaciteit niet altijd evenredig toeneemt? WZW pakte de signalen van haar leden en onderwijspartners actief op en deed, in samenwerking met de RaaT van Impact, onderzoek en schreef daarover een onderzoeksrapportage.

De onderzoeksresultaten en de opvolging daarvan, dragen bij aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen die zijn vastgesteld in de regionale meerjarenagenda 2025, waarin onder meer het verhogen van het aantal én de kwaliteit van stage- en opleidingsplaatsen in de regio is opgenomen. Het kwalitatieve onderzoek, dat in samenwerking met de RaaT van Impact van regionaal actieprogramma Waard om voor te werken! is uitgevoerd, geeft antwoord op de centrale vraag:
‘Welke elementen versterken passende begeleiding en stimuleren daarmee een optimale leerwerkomgeving van de student in de praktijk (nu en in de toekomst)?’.

Waarderend onderzoek: dromen over de optimale leerwerkomgeving

Met een waarderend onderzoek is in beeld gebracht hoe studenten, onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties denken over de toekomst van passende begeleiding en de optimale leerwerkomgeving. Het belang van een goede samenwerking tussen de driehoek onderwijs, organisatie en student, waarbij leren steeds meer georganiseerd wordt op de werkvloer, kwam als rode draad terug in het onderzoek. Een heldere visie op opleiden en een krachtige leerwerkomgeving wordt essentieel bevonden.

Kansen en aanknopingspunten om een optimale leeromgeving te realiseren

Er zijn volop kansen voor het anders organiseren van begeleiden, voor het anders inrichten van leren en de inzet van technologie. Waar de één spreekt over een droom voor de toekomst, is dit voor een ander al realiteit. We nodigen je van harte uit te onderzoeken welke kansen en aanknopingspunten jij ziet om passende begeleiding en de optimale leerwerkomgeving te realiseren in jouw organisatie. Het onderzoeksrapport met inspirerende voorbeelden en wensen voor de toekomst lees je hier:

Rapporta
ge: De Toekomst Van Passende Begeleiding Van Studenten , een onderzoek naar passende begeleiding in een optimale leerwerkomgeving.

Wil je sparren over dit onderwerp?

Neem contact op met onze collega Jennifer.