Jaarplanning 2022 – Gelderse matchtafel en de Training ‘Netwerken doe je samen’.

1 jan 2022

Je wil een goede werkgever zijn voor je medewerkers. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid hebben dan ook je aandacht: Je wil niet alleen goed werkgeverschap tonen bij uitstroom. Maar ook jouw mensen de ruimte bieden zich verder te ontwikkelen of actief bezig te laten zijn met hun loopbaan verder te kijken. Alleen, hoe krijgt je je medewerkers in beweging? De Gelderse matchtafelbijeenkomsten bieden daarvoor uitkomst!

Bij de Gelderse matchtafelbijeenkomsten komen werkgevers op subregionaal niveau maandelijks bij elkaar om vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht te brengen. Dit doen zij vanuit de visie om goed werkgeverschap te willen tonen, om een duurzame samenwerking met hun intersectorale collega-werkgevers in het netwerk aan te willen gaan, door uit te gaan van het talent en de competenties van hun medewerkers en door zelfregie te willen stimuleren. Daarmee zijn de matchtafelbijeenkomsten dé manier om jouw medewerkers te mobiliseren op de regionale arbeidsmarkt.

Het werkt als volgt
  • Je neemt samen met andere werkgevers uit de regio plaats aan de matchtafel, deze vinden elke keer plaats bij een andere deelnemende werkgever in huis.
  • Je neemt de beschikbare vacatures, opdrachten en CV’s van medewerkers mee en aan tafel wissel je deze met elkaar uit.
  • Je krijgt een korte presentatie van de innovaties op de (regionale) arbeidsmarkt.
  • In deze informele setting leer je elkaar beter kennen en weet je elkaar sneller te vinden op basis van vertrouwen.
  • Op deze pragmatische en informele wijze werken we samen aan mobiliteit op de regionale arbeidsmarkt. Samen behouden we expertise voor de regio en zorgen we dat talent op de juiste plek komt.

Dat levert jou als werkgever veel voordelen op

  • Je versterkt je netwerk duurzaam en je vergroot je kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en expertise.
  • Je hebt een extra tool in handen voor in-, door- en uitstroom van je medewerkers.
  • Je vergroot door het delen van vacatures, opdrachten en medewerkers de kans op een match.
  • Hierdoor bevorder je mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.
  • Kortom, sluit je aan bij het netwerk en ervaar dat intersectoraal en regionaal samenwerken leidt tot een betere balans in arbeidsmarktmobiliteit.

Jaarplanning 2022 – Gelderse matchtafel en de Training ‘Netwerken doe je samen’.

Noteer onderstaande data in je agenda. Op onze evenementenpagina vind je bij de betreffende datum extra informatie over het thema dat ter tafel komt. Je bent van harte welkom!

Gelderse matchtafel

Donderdag 20 januari 2022
Donderdag 17 februari 2022
Dinsdag 22 maart 2022
Donderdag 21 april 2022
Dinsdag 17 mei 2022
Donderdag 16 juni 2022

Elke matchtafel starten we om 9.00 uur met een presentatie van een gastspreker over een actueel thema. Na dit eerste gedeelte gaan we over op het ‘matchen’, tot 10.30 uur met mogelijke uitloop tot 11.00 uur.

Training Netwerken doe je samen

Dinsdag 25 januari 2022 – geannuleerd
Donderdag 24 maart 2022
Donderdag 19 mei 2022
Dinsdag 27 september 2022
Dinsdag 22 november 2022

Neem voor meer informatie contact op met Susanne Haarsma, s.haarsma@wzw.nl / 026 389 89 83.

Wil je meer weten over de Gelderse matchtafels?

Neem dan contact op met onze collega Susanne