Inspirerende resultaten Vrijdenkerssessie

22 feb 2022

Op 15 februari jl. heeft de tweede sessie van het lerend netwerk ‘Vrij denken over begeleiding’ plaatsgevonden. In deze sessie, ook wel de vrijdenkerssessie genoemd, hebben we de samenwerking gezocht met andere sectoren om te kijken wat we van hen kunnen leren en op welke nieuwe ideeën we nog komen om het tekort aan begeleidingscapaciteit in de zorg op te lossen.

Beoogd eindresultaat

Het lerend netwerk ‘Vrij denken over begeleiding’ heeft als beoogd resultaat: het ontwerp van tenminste twee (alternatieve) vormen van begeleiding, die organisaties in staat stellen om met de huidige begeleidingscapaciteit een toenemende begeleidingsvraag op te vangen met minimaal gelijkblijvende kwaliteit.

Eerste sessie

Tijdens de eerste sessie eind januari zijn de stappen van begeleiding gedetailleerd doorlopen en hebben de deelnemers een workshop vrijdenken gekregen.

Tweede sessie

In deze vrijdenkerssessie, hebben we – met ondersteuning van vrijdenkers vanuit o.a. het MKB, onderwijs, techniek, KLM, communicatie, de haven, VWS, commercie, de GGD en andere innovators – gebrainstormd over een oplossing voor onze begeleidingsproblematiek aan de hand van de reframing methode.

Het is mooi om te ervaren dat je door samenwerking vanuit diverse sectoren tot oplossingen/denkrichtingen komt die uiteindelijk voor alle sectoren inspirerend zijn.

“Ik vond het een hele interessante sessie, nieuwe concepten
die wellicht ook voor de techniek kunnen werken!”
Robin Bosch (CrossOver)

“Bij mezelf bemerkte ik dat ik me met enige regelmaat verontschuldigde
voor het feit dat ik geen kennis had van de processen in de zorg.
Maar achteraf realiseerde ik me dat dit juist een voordeel was
om (nog) vrijer te denken over oplossingen voor de
begeleidingsproblematiek van studenten in deze sector.
En passant zie ik ook mogelijkheden voor mijn eigen bedrijf/branche
waar ik me die eerder niet gerealiseerd had.”
Bob Hoogstede (KLM)

Volgende sessies

De eerstvolgende sessie met de begeleidingsvernieuwers vindt half maart plaats. Dan selecteren we de meest kansrijke ideeën.
Tijdens de allerlaatste sessie maken we vervolgens een definitieve selectie en bereiden we de uitwerking van de pilots voor.

Benieuwd naar het programma?

Bekijk dan de Flyer Vrij Denken Over Begeleiding en de 3 Pager Vrij Denken Over Begeleiden voor meer informatie.

Meer informatie over dit lerend netwerk?

Neem dan gerust contact op met Jennifer de Boer, via j.deboer@wzw.nl of bel 06-82834708.

Meer weten over het Lerendnetwerk Vrijdenken over begeleiding?

Neem dan contact op met onze collega Jennifer.