Factsheet Arbeidsmarkt in beeld

3 dec 2020

WZW ziet het als haar taak om haar leden en de regio adequaat te informeren over arbeidsmarktcijfers en -trends. Dat doen we onder meer met deze Factsheet Arbeidsmarkt in beeld!

Hierin vind je de arbeidsmarktprognoses voor 2030: rekening houdend met het 2e golf scenario zien we dat voor de regio Midden- en Zuid-West Gelderland in 2030 de grootste tekorten verwacht worden in de branches Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en ziekenhuizen (incl UMC’s). Het betreft vooral de beroepsgroepen verzorgende niveau 3, verpleegkundige niveau 4 en de overige beroepen.

Daarnaast in de factsheet cijfers over 2019 op gebied van onder andere instroom en uitstroom van medewerkers in de regio, de ontwikkeling van werkgelegenheid, instroom in het onderwijs en verzuim. Ga voor altijd actuele data naar www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl of neem contact met ons op via 026 – 38 98 983 of mail Willem Rutgers of Jack Harmsen, voor meer data, duiding en informatie over onze bijeenkomsten en activiteiten met betrekking tot arbeidsmarktinformatie. Bekijk hier een overzicht van alle informatie over arbeidsmarkt en onderzoek.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren