De zorgmedewerker van de toekomst en de rol van technologie

4 jul 2022

Het project (On)gekend teamtalent organiseerde onlangs de inspiratiesessie ‘De zorgmedewerker van de toekomst en de rol van technologie’. Onder de bezielende leiding van Suzanne Verheijden van buro Strakz gingen leidinggevenden, HR medewerkers en praktijkopleiders aan de slag met de vraag welke technologische ontwikkelingen er zijn en wat zij kunnen doen om medewerkers klaar te maken voor de toekomst.

Zorgtechnologie noodzakelijk door de krapte op de arbeidsmarkt

Suzanne liet zien dat de inzet van zorgtechnologie noodzakelijk is door de krapte op de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen gaan hard en er is al veel mogelijk. Zorgtechnologie kan een bijdrage leveren aan het voorspellen en/of voorkomen van zorgvragen, (ont)zorgen van de zorgprofessional en het verbinden van cliënt en zorgprofessional. De rol van de zorgmedewerker zal niet verdwijnen, maar wel veranderen. Wendbaarheid en veranderbereidheid worden belangrijke competenties. Bekijk hier het verslag van de inspiratiesessie.

Basiskennis zorgtechnologie een must

Elke zorgmedewerker heeft in de toekomst dus basiskennis nodig van zorgtechnologie.
Het huidige project laat echter zien dat teamleden nog weinig zicht hebben op technologische ontwikkelingen in de zorg die mogelijke oplossingen kunnen bieden voor toenemende arbeidsmarktkrapte. Onderzoek toont bovendien aan dat digitale vaardigheden bij veel zorgmedewerkers nog beter ontwikkeld moeten worden.

De rol van leidinggevenden, HR medewerkers en praktijkopleiders

Leidinggevenden, HR medewerkers en praktijkopleiders kunnen medewerkers ondersteunen in deze ontwikkelingen door het geven van voorlichting over ontwikkelingen en het aanbieden van laagdrempelig lesmateriaal om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast zijn ze de verbindende schakel tussen medewerkers en digitale ontwikkelingen in de organisatie.
Bij werving van nieuwe medewerkers zijn wendbaarheid (kunnen) en veranderbereidheid (willen) belangrijke competenties. Ook moet worden nagedacht over mogelijk nieuwe rollen/functies die gaan ontstaan en de competenties die daarbij horen. FWG heeft al aantal voorbeelden van nieuwe functies/rollen ontwikkeld.

Randvoorwaarden technologische ontwikkelingen

De deelnemers aan de inspiratiesessie onderkennen het belang van de inzet van zorgtechnologie, maar signaleren ook nog een aantal uitdagingen binnen hun organisatie. Het ontbreekt namelijk vaak aan motivatie, tijd en een duidelijke strategische visie. Daarnaast hapert de technologie nogal eens. Randvoorwaarden om de ontwikkeling binnen de organisatie in gang te zetten zijn onder meer:
• ondersteuning/draagvlak vanuit de organisatie
• motivatie (eigen en van medewerkers)
• heldere kaders (strategie, kosten, tijd) in organisatie, maar ook in de keten
• tools om cliënten en medewerkers digivaardiger te maken
• samenwerking in de organisatie tussen verschillende disciplines en duidelijke rolverdeling
• regionale samenwerking (onderwijs, werkgevers, innovators).

Over het project (On)gekend teamtalent

Krapte op de arbeidsmarkt dwingt zorgorganisaties na te denken over het behoud van medewerkers en de drempels te verlagen voor zij-instromers. Dit vraagt om een andere benadering van de arbeidsmarkt, waarbij meer wordt uitgegaan van competenties en vaardigheden, dan van diploma’s. In het project (On)gekend teamtalent gaan teams in drie zorgorganisaties aan de slag met de vraag hoe de zorgtaken nu en in de toekomst eruitzien en welke skills daarvoor nodig zijn. Hoe kunnen ze hun talenten daar zo goed mogelijk op inzetten. Vervolgens bekijken ze de mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen (LLO), taakherschikking, functiedifferentiatie, werving en flexibel opleiden.

Kijk hier voor meer informatie over het project of mail naar Ellen van Wijk.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren