Project Samen datagedreven werken uitgegroeid tot landelijk netwerk

22 mei 2023

Project Samen datagedreven werken uitgegroeid tot landelijk netwerk

In 2022 is het landelijke project Samen Datagedreven Werken in Zorg en Welzijn (SDW) gestart. Zeven regionale werkgeversorganisaties en RegioPlus werken hierbij nauw samen met Vilans en ActiZ. Het begon met een nul- en eenmeting onder medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties, inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een landelijk netwerk dat zich richt op het bevorderen van de datavolwassenheid van zorg- en welzijnsorganisaties.

De groei naar een hoger datavolwassenheidsniveau is noodzakelijk om gezamenlijk richting en uitvoering te kunnen geven aan de opgave om het werk in de sector anders en slimmer in te richten. Met behulp van data is het tevens mogelijk de effecten hiervan op arbeidsmarktvraagstukken te monitoren.
Met het project SDW werken we hieraan door het faciliteren van een landelijk communityplatform waarop kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Daarnaast organiseren we kennis- en inspiratiebijeenkomsten. Het diverse activiteitenaanbod moet ervoor zorgen dat zorg- en welzijnsorganisaties zelf aan de slag kunnen gaan met datagedreven werken.

Laat je inspireren:

Zelf aan de slag met datagedreven werken
Heb je interesse in datagedreven werken en wil je versnellen? Wil je ook de tweeledige nulmeting voor jouw organisaties doen? Of wil je andere organisaties ontmoeten die hier ook mee bezig zijn?
Meld je dan nu aan voor het netwerk Samen datagedreven werken via: https://www.sigra.nl/form/netwerk-samen-datagedreven-werken