WZW Event Groot denken, regionaal doen

03 oktober 2023 10.30 - 16.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Wegens grote belangstelling is het niet meer mogelijk om je aan te melden!
Experimenterend vooruit op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn

Het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg en maatschappelijke dienstverlening voor alle inwoners die het echt nodig hebben. Daartoe zijn er de landelijke akkoorden als Integraal Zorg Akkoord, programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, Gezond en Actief Leven Akkoord. Als onderlegger, specifiek gericht op de arbeidsmarkt, is er daarnaast het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

In onze regio werken we al jaren samen vanuit gedeelde urgentie en maatschappelijke verantwoordelijkheid aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor onze sector. Innovatie en actie staan in onze regio centraal, met succes! Daar gaan wij in het licht van de gesloten akkoorden mee verder. Maar wat betekent deze opgave voor jou als zorg- of welzijnsorganisatie, als professional in de sector, onderwijspartner, beleidsmaker of andere stakeholder? Wat kan jij daar zelf aan bijdragen en hoe werk je daartoe met elkaar samen? Kom het samen met ons verkennen op het WZW Event!

Het vraagt inzet van iedereen om de beweging naar een duurzame arbeidsmarkt, naar anders werken en organiseren en een leven lang ontwikkelen vorm te geven, te verbreden en te versnellen. Tijdens het WZW Event informeren we je aan de hand van vier arbeidsmarktthema’s over de ontwikkelingen. We inspireren met gastsprekers, geven best practices uit onze regio (en daar buiten) een podium. We gaan met elkaar in gesprek over hoe we groot kunnen denken, verder kunnen vertalen naar het regionaal samen blijven doen.

Dagindeling

10.00 uur – Inloop met koffie en thee
10.30 uur – Plenaire start
12.15 uur – Netwerklunch
13.00 uurVerplaatsen naar subsessie ronde 1
13.05 uur – Thema-subsessies
13.55 uurVerplaatsen naar subsessie ronde 2
14.00 uur – Thema-subsessies
14.50 uur – Koffie/theepauze
15.00 uur – Plenaire afsluiting
16.00 uur – Netwerkborrel
16.30 uur – Einde event

Plenair gedeelte

Plenaire aftrap

Pascalle Neijenhuis, directeur-bestuurder WZW, opent het WZW Event inhoudelijk met een schets van de context van de maatschappelijke opgave waar we in Zorg en Welzijn en in onze regio voor staan. Namelijk om de zorg en maatschappelijke dienstverlening toegankelijk te houden voor iedereen die dat echt nodig heeft. Daarbij zetten we in op een beweging richting preventie, een gezond en actief leven voor inwoners van onze regio, kansengelijkheid en een gezonde arbeidsmarkt van de grootste sector van onze provincie. Deze opgave vraagt inzet van iedereen!

Arbeidsmarktthema’s van de dag

Aan de hand van vier arbeidsmarktthema’s zoeken we de verdieping op. We gaan in op wat het thema inhoudt, wat het belang ervan is en wat de gevolgen ervan zijn voor de arbeidsmarkt.

  • Regionaal werkgeverschap
  • Leven Lang Ontwikkelen
  • Samen naar een verlaagde zorgvraag – Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?
  • Kansen van technologie
Persoonlijk leiderschap: je bent wat je doet! - door ex-Special Forces Ray Klaassens

Ray Klaassens heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij is ex-Special Forces en bij het grote publiek bekend van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Ray is veel gevraagd keynote spreker en inspirator als het gaat om persoonlijk leiderschap. Daarover schreef hij ook het boek Groeipijn.

“Inspiriment” - door spreker en toekomstdenker Ruud Veltenaar

Met zijn “inspiriment” – voor bestuurders, management, beleidsmedewerkers, zorgprofessionals en andere medewerkers uit Zorg en Welzijn, Onderwijs en andere stakeholdergroepen – geeft Ruud Veltenaar je een unieke belevenis, die je in het hoofd en hart raken. Hij geeft bergen inspiratie en praktijkvoorbeelden die bewijzen dat het anders kan. Als het gaat om samenwerken, in radicale afhankelijkheid, zowel binnen als buiten de keten. Impact gegarandeerd!

Subsessies Ronde 1 | 13.05 - 13.55 uur

Gericht regionaal in actie! I VOL
Handelingsperspectief vanuit arbeidsmarktcijfers

Meten is weten! Met de input van landelijke en regionale kennispartners zijn de Regiobeelden gepubliceerd die ter ondersteuning dienen van de Regioplannen. Ze bieden inzicht in en handelingsperspectief op de mogelijkheden die onze sector kan benutten om balans te vinden op een verhitte arbeidsmarkt. We nemen je in deze subsessie mee in de meest actuele en relevante arbeidsmarktcijfers en geven duiding op de (sub)regionale verschillen en de kansen die zij bieden voor zowel jouw eigen organisatie als voor de regionale samenwerking.

Doelgroep: alle doelgroepen
Maximum aantal deelnemers: 30

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Persoonlijk leiderschap: Je bent wat je doet! I VOL
Ex-Special Forces Ray Klaassens daagt je uit

Jouw persoonlijk leiderschap draagt bij in het maken van een verschil: vandaag, morgen, en in de benodigde transformatie om de zorg en maatschappelijke ondersteuning toegankelijk te houden voor iedereen die dat echt nodig heeft. Ray Klaassens daagt je in deze subsessie uit om jouw persoonlijk leiderschap in te zetten.

Doelgroep: alle doelgroepen
Maximum aantal deelnemers: 40

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Welke doorbraken zijn nodig om te komen tot (inter)sectorale loopbaanpaden? I VOL
Roastsessie met ministerie van OCW

Als een van de antwoorden op het arbeidsmarkttekort zijn het ministerie van OCW, SWZ en EZK (ondersteund door de SER) bezig een maatregel te bedenken en uit te werken die de overstap naar een maatschappelijk cruciale sector moet vergemakkelijken. Dit willen zij doen door een actiegerichte aanpak, mede gevoed door werkgevers om zo te komen tot doorbraken.

Welke maatregelen stimuleren meer mensen om de overstap te maken en welk beleid is hier ondersteunend aan? Én stimuleert het werkgevers dan ook om meer zij-instromers te verwelkomen?

Samen met jou gaan ze graag het gesprek aan over wat kansrijk is, wat juist niet werkt en welke doorbraken er nodig zijn om zij-instromers die de overstap willen maken naar een cruciale sector zoals Zorg en Welzijn, te ondersteunen. Denk mee met het beleid van de ministeries OCW, SWZ en EZK op het gebied van leven lang ontwikkelen.

Doelgroep: HR-management, onderwijs, HD-professionals
Maximum aantal deelnemers: 25

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Bekwaam is inzetbaar: hoe organiseren we dat? I VOL
Dialoogsessie met betrokken stakeholders

Met onder meer werkgevers, gemeenten, zorgkantoren, het ministerie van VWS en OCW gaan we in gesprek over de te doorbreken hindermacht: bekwaam is bevoegd. Welke kansen biedt dit voor regionale werkzekerheid en een leven lang ontwikkelen in de gehele keten?

Doelgroep: Bestuur, HR-management, onderwijs, multi-stakeholder
Maximum aantal deelnemers: 25

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

De impact van werken aan vitale wijken op de arbeidsmarkt I VOL
Inspiratiesessie

Aan de hand van verschillende best practices uit het land en onze regio laten we zien wat de impact is van de verschuiving curatief naar preventief. Onder meer op het podium staan de proeftuin Ruwaard, Wijkgerichte Aanpak Nijmegen en Austerlitz om jou veel inspiratie en een nieuwe kijk te bieden.

Doelgroep: alle doelgroepen
Maximum aantal deelnemers: 40

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Passende zorg: voorbeelden uit Japan, Zweden en Verenigd Koninkrijk I VOL
Internationale inspiratiesessie

Op basis van aantal elementen van passende zorg vergelijken we aanpakken uit andere landen met Nederland. Wat kunnen we hiervan leren en zelf ook gebruiken? Welke kennis en inspiratie uit andere landen heb jij opgedaan en wil je inbrengen. Kortom, een gesprek op internationaal niveau.

Doelgroep: alle doelgroepen
Maximum aantal deelnemers: 40

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Subsessies Ronde 2 | 14.00 – 14.50 uur

Gericht regionaal in actie! I VOL
Handelingsperspectief vanuit arbeidsmarktcijfers

Meten is weten! Met de input van landelijke en regionale kennispartners zijn de Regiobeelden gepubliceerd die ter ondersteuning dienen van de Regioplannen. Ze bieden inzicht in en handelingsperspectief op de mogelijkheden die onze sector kan benutten om balans te vinden op een verhitte arbeidsmarkt. We nemen je in deze subsessie mee in de meest actuele en relevante arbeidsmarktcijfers en geven duiding op de (sub)regionale verschillen en de kansen die zij bieden voor zowel jouw eigen organisatie als voor de regionale samenwerking.

Doelgroep: alle doelgroepen
Maximum aantal deelnemers: 40

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Regionaal (collectief) werkgeverschap in de praktijk I VOL
Inspiratiesessie

Nieuwe vormen van werkzekerheid vanuit regionaal werkgeverschap: het is de toekomst! Onze regio kent al verschillende initiatieven van regionaal werkgeverschap die ook landelijk gezien worden. We geven ze in deze subsessie het podium. Vanuit de praktijk geven we inzichten in wat werkt en wat juist niet. Wat het regionaal collectief werkgeverschap de werkgever en alle professionals brengt. Laat je informeren en inspireren!

Doelgroep: bestuur
Maximum aantal deelnemers: 40

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Vernieuwend en flexibel opleiden I VOL
Hoe EPA’s (toe te vertrouwen professionele activiteiten) bijdragen aan efficiënt opleiden

Entrustable Professional Activities (EPA’s) geven een concrete invulling aan het competentiegericht opleiden op de werkplek en de mate waarin een student wordt toevertrouwd om een professionele activiteit uit te voeren in de praktijk. Het opleiden aan de hand van EPA’s bevordert gericht leren, biedt kaders voor het geven van feedback en zorgt ervoor dat studenten relevante kennis en vaardigheden ontwikkelen die op dat moment nodig zijn voor hun (toekomstige) beroep. Hoewel vooral ziekenhuizen gebruik maken van EPA’s, bieden ze ook kansen andere branches, zoals de wijkverpleging, om hiermee aan de slag te gaan. Ontdek ze in deze subsessie!

Doelgroep: HR(D)-professionals, Onderwijs
Maximum aantal deelnemers: 40

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Gezondheid in breder perspectief I VOL
Instituut Publieke Waarden neemt je mee langs nieuwe oplossingen

De zorg is het fundament van onze maatschappij. Om zorg en maatschappelijke dienstverlening voor iedereen die dat echt nodig heeft toegankelijk te houden, zijn voldoende en goed gekwalificeerde professionals nodig. Echter, de prognoses zijn dat het tekort aan zorg- en welzijnsprofessionals in onze regio oploopt tot 13.000 in 2032. Bovendien kennen we arbeidsmarktkrapte in meerdere publieke sectoren. Daarom is het noodzakelijk dat we gezondheid in een breder perspectief plaatsen en gezamenlijk inzetten op het voorkomen en verlagen van de zorgvraag. Welke effecten heeft dat op de arbeidsmarkt en wat vraagt dit van onze professionals? Samen met Instituut Publieke Waarden kijken we naar kansen en concrete voorbeelden op dit thema.

Doelgroep: Bestuur, management uit 1e lijn, gemeentes, zorgkantoren
Maximum aantal deelnemers: 40

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Technologie draait door I VOL
Randvoorwaarden voor het succesvol inzetten en opschalen van technologie in je organisatie

Inzetten op technologische innovatie is niet iets extra’s bij het aanpakken van arbeidsmarkttekorten. Het is van (essentieel) belang hier nu op in te stappen voor een toekomstbestendige organisatie. Wat is er nodig voor de digitale transformatie, nu en in de toekomst en wat kunnen we verwachten? Een sessie over de randvoorwaarden van het succesvol inzetten en opschalen van technologie. We gaan de dialoog aan aan de hand van theorie en de ervaringen uit de praktijk.

Doelgroep: Bestuur, HR-, project-, lijn- en innovatiemanagement
Maximum aantal deelnemers: 40

LET OP! Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor deze subsessie is niet meer mogelijk!

Praktische informatie

Voor wie?
Het WZW Event is bedoeld voor:

  • Bestuur, (HR-)management, HR-professionals, recruitmentprofessionals, innovatiemanagers, opleiding/stagecoördinatoren en andere betrokkenen bij arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken werkend bij zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuid-West Gelderland;
  • Regionale onderwijs- en overheidspartners;
  • Bij onze regio betrokken (landelijke) stakeholders van bijvoorbeeld overheid, zorgkantoren, brancheverenigingen, verzekeraars en vertegenwoordigers van de informele zorg.

WZW behoudt te allen tijde het recht je aanmelding af te wijzen.

Datum
Dinsdag 3 oktober 2023

Tijdstip
10.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Locatie
Burgers’ Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem

Aanmelden
Op dit moment is het helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor het event. Deelnemers op de wachtlijst krijgen z.s.m. bericht of er nog een plekje beschikbaar is gekomen.

No show
Wij besteden veel tijd en aandacht aan het organiseren van een, geheel kosteloze, interessante dag voor jou. Bij no show zijn we genoodzaakt om een deel van de gemaakte kosten (à 75 euro) in rekening te brengen. Wij hopen op je begrip hiervoor.

Meer informatie
Heb je algemene of praktische vragen over het WZW event, neem dan contact met ons op via info@wzw.nl of 026 389 89 83.
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij onze collega Inez Pelgröm, i.pelgrom@wzw.nl.