Inbedden

De eerste drie ontwerpprincipes wijzen op het belang van een ‘veranderkundig traject’ bij het vormgeven en ontwikkelen van een leerwerkomgeving. Voor succesvolle aanpassingen in de leerwerkomgeving zijn niet alleen inhoudelijke interventies nodig, maar is het ook noodzakelijk deze interventies op een samenhangende wijze ‘in te bedden’ in de organisatie. Onderstaande drie ontwerpprincipes helpen daarbij.

Is er één gedeelde visie op leren en ontwikkelen?

Werk met een door iedereen gedeelde, dynamische visie op leren en ontwikkelen. Een gedeelde visie geeft energie en richting aan het werken in de leerwerkomgeving. Geef samen met relevante stakeholders (op strategisch, tactisch en operationeel niveau vorm aan een heldere visie en doelen m.b.t. leren en ontwikkelen, waarbij ieders belang vertegenwoordigd wordt.

Is die visie bekend en doorvertaald op bestuur,- management- en teamniveau?

Werk samen aan het concrete ontwerp van de leerwerkomgeving. Trek vanaf het begin samen met betrokkenen (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) op in het ontwerp van een voor alle partijen passende leerwerkomgeving. Stem af wie hierbij wat doet en bespreek tussentijdse resultaten met elkaar.

Wordt leren en ontwikkelen gestimuleerd binnen een team door leidinggevenden?

Leidinggevenden zijn naast management, opleiders en begeleiders belangrijke rolmodellen binnen de leerwerkomgeving. Zorg dat deze rolmodellen het leren in de organisatie niet alleen in woorden ondersteunen, maar ook in daden. Laat voorbeeldgedrag zien en waardeer lerend gedrag.

Is die visie bekend en doorvertaald op bestuur-, management- en teamniveau?

Werk samen aan het concrete ontwerp van de leerwerkomgeving. Trek vanaf het begin samen met betrokkenen (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) op in het ontwerp van een voor alle partijen passende leerwerkomgeving. Stem af wie hierbij wat doet en bespreek tussentijdse resultaten met elkaar.

Is die visie bekend en doorvertaald op bestuur-, management- en teamniveau?

Werk samen aan het concrete ontwerp van de leerwerkomgeving. Trek vanaf het begin samen met betrokkenen (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) op in het ontwerp van een voor alle partijen passende leerwerkomgeving. Stem af wie hierbij wat doet en bespreek tussentijdse resultaten met elkaar.

Is die visie bekend en doorvertaald op bestuur-, management- en teamniveau?

Werk samen aan het concrete ontwerp van de leerwerkomgeving. Trek vanaf het begin samen met betrokkenen (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) op in het ontwerp van een voor alle partijen passende leerwerkomgeving. Stem af wie hierbij wat doet en bespreek tussentijdse resultaten met elkaar.