Portal voor aanvragen subsidie SectorplanPlus 2022-2023 op de valreep geopend

28 jul 2022

Vanaf aanstaande maandag 1 augustus wordt het portal voor het aanvragen van subsidie uit het SectorplanPlus voor komend studiejaar alsnog geopend na vertraging vanwege de staatssteuntoets van het ministerie. Na veelvuldig overleg tussen het ministerie van VWS en RegioPlus is de beschikking voor deze subsidieronde vandaag afgegeven. Per 1 augustus kunnen aanvragen dan pro forma worden ingediend tot en met 21 augustus a.s. Vervolgens is er tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen.

Volgens het ministerie van VWS is de verplichte staatssteuntoets op deze omvangrijke subsidie de oorzaak van de vertraging. RegioPlus heeft er de afgelopen maanden op aangedrongen dat het portal ruim voor de zomervakantie opengesteld kon worden, zodat projecten bij aanvang van het nieuwe studiejaar ordentelijk van start kunnen gaan.

SectorplanPlus is een belangrijk en bewezen succesvol financieringsinstrument om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector Zorg en Welzijn. Het verder vernieuwen van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is een maatschappelijke topprioriteit. Met SectorplanPlus is komend jaar ongeveer 100 miljoen euro gemoeid. De regeling wordt, net als de afgelopen jaren, uitgevoerd door het samenwerkingsverband RegioPlus.

Hoe ziet het vervolg eruit?
  • In grote lijnen zal SectorplanPlus 2022-2023 vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Helaas is het niet mogelijk gebleken oriëntatiebanen ook komend jaar vanuit de regeling te financieren. Deze optie komt dus te vervallen.
  • Verder is de verantwoordingslast voor organisaties verder vereenvoudigd voor zover dit staatssteun technisch is toegestaan.
  • Meer over SectorplanPlus 2022-2023 is te vinden in het Programma van Eisen.
  • Voor organisaties die nog vragen hebben of meer informatie willen, organiseert RegioPlus op dinsdag 9 augustus a.s. om 10.00 uur een online voorlichtingsbijeenkomst.*
Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?

Het ministerie heeft toegezegd dat we uiterlijk op maandag 1 augustus a.s. de beschikking ontvangen. Vanaf die dag kunnen aanvragen ingediend worden voor deze vervolgsubsidie.
Aanvragen moeten uiterlijk zondag 21 augustus a.s. ingediend zijn om volledig aanspraak te kunnen maken op subsidie voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 (zoals nieuwe instroom in BBL- en HBO-opleidingen). Maak een inschatting van de deelnemersaantallen per activiteit als hiervan nog geen exact beeld is. Na 21 augustus is er tot en met 30 september a.s. 17.00 uur gelegenheid om de aanvraag bij te stellen.

Tweede aanvraagtermijn

Vanwege de korte aanvraagtermijn tijdens de vakantieperiode hebben we met het ministerie kunnen afspreken dat er een tweede aanvraagtermijn komt. Deze loopt van 22 augustus tot en met 30 september a.s. 17.00 uur.

Let op! Voor ingediende aanvragen tijdens deze tweede termijn (in de periode van 22 augustus tot en met 30 september a.s.) zijn echter enkel opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst op 30 september 2022 starten. Voor alle opleidingstrajecten die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september a.s. wordt geen subsidie afgegeven.

Hoe werkt het indienen?

Via www.sectorplanplus.nl kan per 1 augustus a.s. gekozen worden voor de huidige portal voor SectorplanPlus 2017-2022 of de nieuwe portal SectorplanPlus 2022-2023. Een aanvraag voor SectorplanPlus 2022-2023 kan worden ingediend in de nieuwe SectorplanPlus 2022-2023 portal.
Vanaf 1 augustus a.s. zijn alle documenten, zoals een handleiding, te bekijken via portal2022.sectorplanplus.nl.

Informatiebijeenkomsten

*De online voorlichtingsbijeenkomst (via Teams) duurt één uur met een maximale uitloop van 30 minuten. In deze bijeenkomst worden zorgorganisaties meegenomen in hoe de regeling is opgebouwd en de mogelijkheden die deze biedt. Ook zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Zorginstellingen kunnen zonder opgave vooraf aan de bijeenkomst deelnemen via deze link. De voorlichtingsbijeenkomst wordt opgenomen, zodat organisaties die niet in de gelegenheid zijn aan te sluiten het op een later moment terug kunnen kijken.

Daarnaast organiseert RegioPlus op donderdag 15 september om 10.00 uur een vervolgbijeenkomst waarin wordt ingegaan op het geautomatiseerde systeem van SectorplanPlus 2022-2023 (de ‘portal’) en het t.z.t. op de juiste wijze indienen van de verschillende verantwoordingsdocumenten. Meer informatie hierover volgt na de bijeenkomst van 9 augustus a.s.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met onze collega Maurits Follender Grossfeld. Zijn gegevens vind je hieronder.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren