Lerend netwerk ‘Vrij denken over begeleiding’ van start

25 jan 2022

Op maandag 24 januari jl. is het lerend netwerk ‘Vrij denken over begeleiding’ van start gegaan. WZW en deRotterdamseZorg, ondersteund door TNO en Actie Leernetwerk, hebben dit lerend netwerk opgezet met als beoogd resultaat: het ontwerp van tenminste twee (alternatieve) vormen van begeleiding die organisaties in staat stellen om met de huidige begeleidingscapaciteit een toenemende begeleidingsvraag op te vangen met minimaal gelijkblijvende kwaliteit.
Een belangrijk vraagstuk, omdat we op dit moment niet voldoende begeleiding kunnen bieden om doelgroepen die interesse hebben om te werken en/of leren in zorg en welzijn ook daadwerkelijk te verwelkomen.

Viertal sessies

Samen met leden, onderwijspartners en deelnemers vanuit andere sectoren werken we in een viertal sessies ernaar toe om deze vormen te bedenken en uit te werken. Vervolgens onderzoeken we in pilots of de uitgewerkte alternatieve (onderwijs)vormen inderdaad leiden tot een verhoging van het aantal stageplaatsen en behoud van kwaliteit van onderwijs in de praktijk.

Eerste sessie

Vol enthousiasme zijn we met elkaar aan de slag gegaan. In deze eerste sessie zijn we dieper ingegaan op wat begeleiden inhoudt, welke stappen essentieel zijn en hebben we een start gemaakt met vrijdenken. Vanuit welke fundamentele aannames werk je en hoe kan je deze aannames omdenken.

Benieuwd naar het programma?

Bekijk dan de flyer Vrij Denken Over Begeleiding en de 3 Pager Vrij Denken Over Begeleiden voor meer informatie.

Meer informatie over dit lerend netwerk?

Neem dan gerust contact op met Jennifer de Boer, via j.deboer@wzw.nl of bel 06-82834708.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren