E-zine: Onderwijsvernieuwingen in de regio

1 nov 2021

Voldoende en gekwalificeerde medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en in de toekomst. In de regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland werkt WZW daartoe intensief samen met haar leden, én partners vanuit onderwijs en overheid. Ook op het gebied van onderwijsvernieuwing. Innovatie en vernieuwing in het onderwijs dragen bij aan betere afstemming op de arbeidsmarkt en helpen de tekorten in onder meer onze sector aan te pakken. Dat is winst voor het onderwijs, de sector Zorg en Welzijn én de student in onze regio.

Daarom een e-zine specifiek over Onderwijsvernieuwingen. We belichten de belangrijkste macro-ontwikkelingen die het onderwijs en werkveld raken, geven met cijfers duiding over de arbeidsmarkt, gaan de diepte in met een podcast over de rol van technologie en laten in verhaal en beeld mooie voorbeelden zien van onderwijsvernieuwingen als praktijkleren, leren via flexibel onderwijs en het vergroten van zij-instroom hbo. Door steeds de verschillende perspectieven te belichten, tonen we de impact voor de onderwijsorganisatie, de docent, het werkveld én de student/bijlerende medewerker. En maken we inzichtelijk hoe de vernieuwingen bijdragen aan de doelstellingen uit de Meerjarenagenda.

We hopen dat dit e-zine je inspireert en energie geeft. Dat je op initiatieven aanhaakt, zelf met onderwijsvernieuwing aan de slag gaat en/of de samenwerking opzoekt met bestaande en nieuwe partners.

Blader hieronder digitaal door het e-zine, of open hem in een nieuw tabblad, en laat je informeren over diverse onderwijsvernieuwingen in de regio!

Wil je doorpraten over het e-zine of onderwijsvernieuwingen, neem dan contact op met Jennifer de Boer via j.deboer@wzw.nl.

Veel leesplezier!

Klik op deze link om het e-zine te openen in je browser.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren