Lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding

Het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding is opgezet door WZW en deRotterdamseZorg, ondersteund door TNO en Actie Leernetwerk, met als beoogd resultaat: het ontwerp van tenminste twee (alternatieve) vormen van begeleiding die organisaties in staat stellen om met de huidige begeleidingscapaciteit een toenemende begeleidingsvraag op te vangen met minimaal gelijkblijvende kwaliteit.

Een belangrijk vraagstuk, omdat we op dit moment niet voldoende begeleiding kunnen bieden om doelgroepen die interesse hebben om te werken en/of leren in zorg en welzijn ook daadwerkelijk te verwelkomen.

Viertal sessies

Samen met leden, onderwijspartners en deelnemers vanuit andere sectoren werken we in een viertal sessies ernaar toe om deze vormen te bedenken en uit te werken. Vervolgens onderzoeken we in pilots of de uitgewerkte alternatieve (onderwijs)vormen inderdaad leiden tot een verhoging van het aantal stageplaatsen en behoud van kwaliteit van onderwijs in de praktijk.

Benieuwd naar het programma?

Bekijk dan de flyer ‘Vrij denken over begeleiding’ en de 3 pager voor meer informatie.

Terug naar overzicht

Onze leden

Iriszorg
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Karakter
Zideris
Liemerije
SHO Groep
Rijnstate ziekenhuis
zorgthuis
HdS Zorg
Huisartsen Gelderse Vallei
100 uw welzijns en zorgnetwerk
HRM in de zorgsector
Vilente
Kalorama
Stichting de Rozelaar
PSW
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Jeugdbescherming Gelderland
Sint Maartenskliniek
Stichting RijnWaal Zorggroep
Rijnstad
Jah Jireh Woonzorg
Zorgburo De Liemers
SKAR