Pilot (On)gekend teamtalent

Door technologische en sociale innovaties wordt steeds meer verwacht van de inzetbaarheid en flexibiliteit van onze medewerkers. Hoe kunnen werkgevers in Zorg en Welzijn hen laten meebewegen naar de taken van de toekomst? Voor organisaties is het allereerst belangrijk te weten in welke richting het werk zich in de toekomst ontwikkelt. Om vervolgens daarmee bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.   

Het analyseren van benodigde competenties voor de taken van de toekomst en het ontwerpen van ontwikkeltrajecten en flexibele leertrajecten vormen de basis voor deze pilot. Deze is tot stand gekomen vanuit een skillsbased benadering. Er wordt meer uitgegaan van vaardigheden en competenties dan van diploma’s.   

Veranderingen inzichtelijk

Zeven zorgorganisaties, onderwijs- en samenwerkingspartners en WZW zijn in september 2021 de pilot (On)gekend teamtalent gestart vanuit het regionale Actieprogramma Waard om voor te werken!. In de pilot wordt de evidence based Taken van de Toekomst-aanpak gevolgd. Daarmee maken de pilot-deelenemers de veranderingen inzichtelijk van de huidige taken van medewerkers naar de taken van de toekomst op teamniveau.   

In teams worden huidige en toekomstige taken gekoppeld aan wat medewerkers nu doen, wat ze kunnen (skills) en wat ze wíllen (leren). Teams en teamleden worden op die manier gematcht op de taken van de toekomst. Die analyse levert input voor een (her)ontwerp en herverdeling van alle teamtaken. Bij de organisatie van het werk staan de vraag van bewoners en het benutten van talenten, motivatie en ontwikkelbehoefte van de teamleden centraal.  

Inspiratiesessies

Het project (On)gekend teamtalent organiseerde medio 2022 de inspiratiesessie ‘De zorgmedewerker van de toekomst en de rol van technologie’. Onder de bezielende leiding van Suzanne Verheijden van buro Strakz gingen leidinggevenden, HR medewerkers en praktijkopleiders aan de slag met de vraag welke technologische ontwikkelingen er zijn en wat zij kunnen doen om medewerkers klaar te maken voor de toekomst. Lees er hier meer over.

Onlangs vond de inspiratiebijeenkomst ‘Zorg(en) in tijden van krapte’ plaats waarin onder meer naar de mogelijkheden werd gekeken om zorgfuncties anders te organiseren in een krappe arbeidsmarkt.
Medewerkers hebben goede ideeën over anders invullen van de huidige zorgtaken, maar zien ook de nodige belemmeringen. Hoe geef je vorm aan deze ideeën in je organisatie? Wat is er mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving? En in hoeverre sluiten de ideeën aan bij toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie? Een samenvatting van de bijeenkomst vind je hier.

Uitkomst werksessies

In de ‘Bronnen van verlichting’ zijn de uitkomsten van werksessies bij de deelnemende organisaties Vilente, ’s Heerenloo en Zorggroep Ena verzameld. Hierin worden de suggesties van medewerkers uiteengezet over taken in de zorg die ook met/door anderen gedaan kunnen worden. De presentatie is vooral bedoeld als inspiratie voor andere organisaties om hiermee aan de slag te gaan. Bekijk hier de volledige uitwerking.

Interesse?

Nieuwsgierig geworden naar de aanpak en welke doelen en resultaten de deelnemende organisaties willen bereiken? Neem contact op met onze projectmanager Ellen. Uiteraard delen we de ervaringen uit de pilot graag met je!   

Overige projecten van: Thema Inspiratie en kennis delen