Pilot (On)gekend teamtalent

Door technologische en sociale innovaties wordt steeds meer verwacht van de inzetbaarheid en flexibiliteit van onze medewerkers. Hoe kunnen werkgevers in Zorg en Welzijn hen laten meebewegen naar de taken van de toekomst? Voor organisaties is het allereerst belangrijk te weten in welke richting het werk zich in de toekomst ontwikkelt. Om vervolgens daarmee bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.   

Het analyseren van benodigde competenties voor de taken van de toekomst en het ontwerpen van ontwikkeltrajecten en flexibele leertrajecten vormen de basis voor deze pilot. Deze is tot stand gekomen vanuit een skillsbased benadering. Er wordt meer uitgegaan van vaardigheden en competenties dan van diploma’s.   

Veranderingen inzichtelijk

Zeven zorgorganisaties, onderwijs- en samenwerkingspartners en WZW zijn in september 2021 de pilot (On)gekend teamtalent gestart vanuit het regionale Actieprogramma Waard om voor te werken!. In de pilot wordt de evidence based Taken van de Toekomst-aanpak gevolgd. Daarmee maken de pilot-deelenemers de veranderingen inzichtelijk van de huidige taken van medewerkers naar de taken van de toekomst op teamniveau.   

In teams worden huidige en toekomstige taken gekoppeld aan wat medewerkers nu doen, wat ze kunnen (skills) en wat ze wíllen (leren). Teams en teamleden worden op die manier gematcht op de taken van de toekomst. Die analyse levert input voor een (her)ontwerp en herverdeling van alle teamtaken. Bij de organisatie van het werk staan de vraag van bewoners en het benutten van talenten, motivatie en ontwikkelbehoefte van de teamleden centraal.  

Nieuwsgierig geworden naar de aanpak en welke doelen en resultaten de deelnemende organisaties willen bereiken? Neem contact op met onze projectmanager Ellen. Uiteraard delen we de ervaringen uit de pilot graag met je!   

Deelnemende organisaties en samenwerkingspartners

Zorggroep ena
Vilente
's Heeren Loo
HAN
CHE
Dulon College
Astrum college
RijnIJssel

Overige projecten van: Thema Inspiratie en kennis delen