Zorg & Technologie

Zorg & Technologie

Door de vergrijzende bevolking neemt de vraag naar zorg de komene decenni naar verwachting sterk toe. Tegelijkertijd ontstaat er door ontgroening een groeiend tekort aan zorgprofessionals. Slimme technologiën worden beschouwd als een manier om aan de steeds intensievere vraag naar zorg te voldoen. De ontwikkeling van technische innovaties gaat zeer snel. Maar zorginstellingen constateren dat het gebruik van deze oplossingen in de zorg te laag is.  Het vooroordeel van veel zorgprofessionals is dat technologie te ingewikkeld en onpersoonlijk is. Er zijn echter ook zorgprofessionals die van nature wél feeling hebben met technologie. Zij zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van technologie en willen graag ontdekken hoe ze deze in hun dagelijks werk kunnen toepassen. 

 

Om het draagvlak voor zorgtechnologie te vergroten en versterken zette WZW het project Care 4 Innovation op.  Care 4 innovation start bij zorgprofessionals uit de langdurige zorg die van nature feeling hebben met technologie, de zogeheten early adopters. Deze mensen zijn gewend om in het dagelijks leven met zorgtechnologie om te gaan en kunnen collega’s en/of cliënten ondersteunen en enthousiasmeren bij het gebruik hiervan.

 

.