Geplaatst op 1 april 2019 15:04

Wiko Vlasblom benoemd tot bestuurder Attent Zorg en Behandeling

Met ingang van 1 juli 2019 is Wiko Vlasblom door de Raad van Toezicht benoemd tot bestuurder van Attent Zorg en Behandeling. Hij neemt dan de leiding over van Berend van der Ploeg, die sinds 2016 werkzaam is als bestuurder bij Attent Zorg en Behandeling.

Per augustus 2019 is Berend van der Ploeg aangesteld als gemeentesecretaris van ’s-Hertogenbosch.

Belangrijke bijdrage
De Raad van Toezicht is Berend van der Ploeg erkentelijk voor de wijze waarop hij Attent Zorg en Behandeling in de afgelopen jaren heeft geleid. Er is veel aandacht geweest voor de kwaliteit van zorg; de zorg is steviger verankerd in de samenleving en er is meer aandacht en ruimte gevraagd voor vakmanschap van medewerkers. Ook heeft Berend van der Ploeg een belangrijke rol gespeeld bij de voorgenomen fusie met DrieGasthuizenGroep.

Achtergrond nieuwe bestuurder
Wiko Vlasblom is nu directeur bedrijfsvoering bij Attent Zorg en Behandeling en heeft veel ervaring met organisatie brede vraagstukken en veranderprocessen waarbij ondernemerschap en maatschappelijk bewustzijn belangrijke drijfveren zijn. De veranderingen in de zorg vragen om innovatie en om wendbaarheid van mensen die er werken. Hij ziet ernaar uit om daar, samen met de medewerkers van Attent Zorg en Behandeling en in verbinding met partners, op enthousiaste wijze invulling aan te geven. Wiko Vlasblom is hiervoor onder andere werkzaam geweest, binnen de directie Opvang, bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en is vanaf het begin intensief betrokken bij de voorgenomen fusieplannen.

‘Ik omarm de ambitie om onze cliënten regie over hun leven te laten voeren binnen de mogelijkheden die wij hebben. De kunst daarbij is om in ons denken en in ons handelen te vertrekken bij hoe wij het zelf graag zouden willen en dan ben ik ervan overtuigd dat wij onze cliënten en hun familie vertrouwde en warme zorg bieden. Daarnaast geloof ik in de fusieplannen die we hebben met DrieGasthuizenGroep waarbij we vertrekken vanuit de cliëntreis. Met de ambitie en de energie die ik hierbij voel, maak ik dit graag, met elkaar, tot een groot succes.’, aldus Wiko Vlasblom.

Bron: Attentzorgenbehandeling.nl