Geplaatst op 9 oktober 2019 08:38

Wetsvoorstel voor twee groepen verpleegkundigen sneuvelt

Er gaat definitief een streep door de plannen om een nieuw soort verpleegkundige in het leven te roepen. Het wetsvoorstel BIG II, dat begin augustus grote onrust in de beroepsgroep veroorzaakte, is van de baan.

Met de wet wilde minister Bruno Bruins voor Medische Zorg onderscheid maken tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen. Voor de eerste groep zou de functie ‘regieverpleegkundige’ worden geïntroduceerd. Het grootste deel van de verpleegkundigen zou voor die nieuwe functie extra scholing moeten volgen. Nu gaat de hele functie niet door.

Verpleegkundigen verzetten zich tegen het plan en een aantal van hen dreigde de zorg te verlaten. “Op deze manier zie ik het met dit wetsvoorstel niet zitten”, zei de minister eind augustus al. Het bestuur van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, V&VN, stapte daarna op, omdat het niet goed had overlegd met de achterban.

Oud SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan werd daarop als ‘verkenner’ gevraagd om te kijken of er draagvlak was voor het wetsvoorstel, wat niet het geval bleek.

Bron: NOS.nl