Geplaatst op 4 oktober 2019 10:04

Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Gelderland neemt toe

Behoud van medewerkers blijft voor werkgevers groot aandachtspunt

Voor het vierde opeenvolgende jaar neemt de werkgelegenheid in de sector Zorg en Welzijn in Zuid-, Midden- en Zuidwest-Gelderland toe. Echter, de tekorten aan medewerkers blijven. Dat staat in de factsheet Arbeidsmarkt in beeld die WZW, de regionale werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland, heeft uitgebracht. De kans op werk is het grootst voor de functies verpleegkundige mbo en hbo en verzorgende.

De sector Zorg en Welzijn kampt al enkele jaren met tekorten op de arbeidsmarkt. Om die terug te dringen werken werkgevers in Zorg en Welzijn, onderwijs, overheid en andere partners intensief samen in het regionale Actieprogramma Waard om voor te werken!. Zonder actie in de regio zou onze sector in 2022 een arbeidsmarkttekort 5.400 zorgprofessionals hebben, laat Willem Rutgers, programmamanager Arbeidsmarktinformatie van WZW weten. ‘De prognoses laten zien dat die tekorten lager uitvallen als we extra actie ondernemen op gebied van onder meer instroom en behoud van medewerkers en investeren in (zorg)technologie. Dat doen we met ons regionale actieprogramma. Die ingeslagen weg van samenwerking geeft dan ook vertrouwen voor de toekomst.’

Toenemende instroom
De cijfers laten daarnaast zien dat de instroom van opleidingen Zorg en Welzijn op mbo en hbo niveau in de regio is toegenomen in de periode 2015 – 2018. In totaal telde het onderwijs in 2018 bijna 23 duizend studenten. Het aantal studenten dat voor een opleiding Zorg en Welzijn op mbo en hbo niveau koos steeg met respectievelijk 26 procent en 17 procent. Positief is ook dat er nog altijd meer mensen in de sector komen werken dan dat medewerkers de sector verlaten, stelt Rutgers.

Werken aan behoud
Het behouden van medewerkers voor de organisaties én de sector in onze regio is een groot aandachtspunt bij werkgevers. Daarvoor kunnen zij bijvoorbeeld gebruik maken van de meerjarige subsidie SectorplanPlus van het ministerie van VWS om medewerkers op- en om te scholen. Ook zijn er gratis loopbaangesprekken vanuit de overheidssubsidie Sterk in je werk voor iedereen die een switch naar de sector overweegt of binnen de sector een stap wil maken. ‘WZW faciliteert deze initiatieven voor onze leden. Daarnaast investeren we in duurzame inzetbaarheid van medewerkers door middel van activiteiten gericht op verzuim, vitaliteit en (zorg)technologische innovatie en we werken voortdurend aan het imago van de sector.’

Arbeidsmarktcijfers in beeld 2019