Geplaatst op 27 februari 2019 16:21

3e tijdvak SectorplanPlus: ruim 10 mln aangevraagd in Midden- en ZW-Gelderland

De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn kampt met tekorten. Daarom ondersteunt het ministerie van VWS werkgevers via SectorplanPlus, om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers en opscholing binnen de organisatie. 

Door gebruik te maken van de subsidie SectorplanPlus onderschrijven werkgevers het Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Zo nemen zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor voldoende menskracht en een gezonde regionale arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Ruim 10 miljoen via WZW
De aanvraagperiode voor het 3e tijdvak is inmiddels beëindigd, deze liep van 3 december t/m 21 december 2018. Er is via WZW ruim €10 miljoen aangevraagd voor het derde tijdvak, verdeeld over 113 organisaties. In het hele land is er voor ongeveer 150 miljoen aangevraagd. Hierdoor gaat er sprake zijn van een verdeelsleutel, maar VWS bekijkt momenteel de mogelijkheden voor verhoging van het budget. Voor opleidingen die aanvangen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 zal een vierde tijdvak starten. De aanvraagperiode hiervoor zal waarschijnlijk eind van dit jaar of begin volgend jaar plaatsvinden. Houd hiervoor de website in de gaten (www.sectorplanplus.nl).

Uitbetaling voorschotten tijdvak 1
SectorplanPlus is bedoeld als stimuleringssubsidie, vandaar dat er wordt gewerkt met voorschotten. De eerste voorschotten van tijdvak 1 worden binnenkort uitbetaald. In totaal is dat een bedrag van €1.183.018,25. Vanaf nu zal ieder kwartaal een voorschot worden uitgekeerd aan instellingen die hun activiteiten volgens de eisen hebben geregistreerd.

Extra hulp
Voor alle vragen is WZW bereikbaar. Kun je extra hulp gebruiken bij de registratie en verantwoording? Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak in te plannen met projectleider Maurits Follender Grossfeld. Neem contact met hem op via m.follendergrossfeld@wzw.nl.