Geplaatst op 23 april 2019 11:23

Update arbeidsmarkt in beeld

Om iedereen zo goed mogelijk informatie te geven over de arbeidsmarkt wordt er hard gewerkt om het dashboard www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl continu te verbeteren. Het dashboard is nu geüpdatet en in deze update:

  • Zijn de meest actuele cijfers toegevoegd
  • Zijn nieuwe cijfers toegevoegd, o.a. cijfers over WO-opgeleide medewerkers
  • Is de website toegankelijk gemaakt voor oudere versies van Internet Explorer

In Zorg en Welzijn hebben we te maken met tekorten op de arbeidsmarkt. Sommige cijfers geven dan ook een somber beeld, maar gelukkig zijn er ook positieve tekens te zien. In de cijfers is bijvoorbeeld direct terug te zien dat de werkgelegenheid in 2018 verder is gestegen. In oktober zal WZW de nieuwste cijfers presenteren en ook duiding geven aan de trends en ontwikkelingen. In de komende maanden wordt gewerkt om het dashboard verder te verbeteren. Prognoses en verzuim zullen worden toegevoegd aan het dashboard.

Arbeidsmarkt in beeld is in gezamenlijkheid met de andere werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn gemaakt om een goede weergave te geven van de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Voordelen van het dashboard:

  • Actueel
  • Alle informatie gebundeld op 1 plek
  • Betrouwbaar
  • Mogelijkheid tot benchmark