Roadshow

Roadshow

De Roadshow is een programma in de vorm van een “inspiratiemiddag” dat bestaat uit verschillende modules waarvoor uw medewerkers zich in kunnen schrijven. Het programma is ontwikkeld als ‘pop-up’ concept. Dit houdt in dat het programma bij iedere organisatie ‘opgebouwd’ kan worden. De Roadshow heeft als doel om zittende (huidige) medewerkers bewust te maken van hun (talent)ontwikkeling en positie op de arbeidsmarkt en hun te stimuleren deze vanuit zelfregie te versterken. Het daadwerkelijke programma wordt in samenspraak met de coördinator/contactpersoon van uw organisatie samengesteld.

Doelgroep:

De Roadshow is bedoeld voor zittende (huidige) medewerkers en medewerkers die boventallig zijn of dreigen te raken. Afhankelijk van de doelgroep en de wens van de organisatie worden programma’s van verschillende modules samengesteld.

Hoe werkt het?
Gedurende één dagdeel vinden verschillende modules plaats in de vorm van een “inspiratiemiddag”. Indien er meer dan drie modules gewenst zijn worden er twee modules per keer naast elkaar gegeven. Iedere module duurt 45 minuten gevolgd door 15 minuten wisseltijd/pauze en is bedoeld voor ongeveer 8 tot 10 personen. Aan het eind van de module ontvangen de deelnemers een ‘wallet card’ met ‘gouden tips’. Deze ‘wallet cards’ vormen aan het eind van de middag een back-up plan met gouden tips. De modules:

  • Talentontwikkeling: aanmaken e-portfolio met ontwikkeldashboard.
  • Testing (werkenstijlentest, persoonlijkheidstest, competentietest (maatwerk).)
  • Loopbaanontwikkeling en –advies. (Plan-do-check-act cyclus)
  • Hoe presenteer ik mijzelf (m.b.v. social media)?
  • “Lightversie” van Sollicitatietraining; waar vind ik vacatures?
  • Netwerken voor een baan
  • Ronde tafelgesprek: ‘Solliciteren anno 2014; wat houdt dat precies in?’
  • Gouden voorbeelden en diepe dalen (praktijkvoorbeelden van werk naar werk)
  • Hoe zet ik Social media in (linked-in en twitter).

Indien mogelijk worden de workshops gegeven door medewerkers van uw organisatie. WZW nodigt, in samenwerking met uw organisatie de betreffende medewerkers uit voor deze eerste stap. In overleg met uw organisatie worden tijdstip, indeling van medewerkers, en locatie bepaald. Bij voorkeur zijn medewerkers van uw organisatie bij aanvang van de Roadshow aanwezig, om de medewerkers welkom te heten en een korte toelichting te geven op de veranderingen binnen de organisatie en de mogelijke consequenties voor de medewerker.

Kosten:

Voor de Roadshow wordt een bijdrage gevraagd van € 120,00 per deelnemer. Dit zijn de kosten voor de aanschaf van een ontwikkeldashboard en testlicenties. 

Suggesties of informatie?

Wilt u deelnemen aan de Roadshow of wilt u de Roadshow bij uw organisatie plaats laten vinden? Neem dan contact op met Pascalle Neijenhuis via p.neijenhuis@wzw.nl  / 026 - 38 98 983.