Sterk in je werk en roadshow

Sterk in je werk

De zorg verandert en daarmee het werken in de zorg ook. In het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ van CNV en RegioPlus wordt ingezet op het arbeidsmarktfit maken en het behouden van werknemers in de zorg. WZW draagt het project Sterk in je Werk uit voor onze regio waarbij zij ongeveer 400 kandidaten een gratis loopbaanimpuls kan aanbieden aan iedereen die:

 • in de zorg of welzijn wil blijven werken of opnieuw in zorg en welzijn wil werken
 • en een steuntje in de rug wil hebben bij het vinden van een passende baan

Heeft uw organisatie werknemers die aan bovenstaande eisen voldoen? Stel ze dan op de hoogte van deze kans!

Bewust worden
Met een persoonlijke aanpak vergroten we de kennis en mogelijkheden van de doelgroep op de arbeidsmarkt. Door loopbaanoriëntatie werken we aan weerbaarheid, wendbaarheid en preventie. Daarnaast maken we de doelgroep bewust van zijn loopbaan en wijzen we ze op bestaande mogelijkheden als loopbaancoaching, loopbaantesten, scholingsmogelijkheden, vacaturebanken en scholingsvouchers.

Medewerkers kunnen zich zelf aanmelden op www.sterkinjewerk.nl. Ze zien dan direct of ze in aanmerking komen voor het gratis loopbaanimpuls. WZW neemt daarna contact op met de werknemer voor een afspraak bij hem/haar in de omgeving.

Mogelijkheden voor uw organisatie
Sterk in je werk kan u als werkgever ondersteunen om uw medewerkers in beweging te brengen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een roadshow (zie kopje Roadshow), waarin onze loopbaancoaches naar uw organisatie komen en samen met uw medewerkers aan de slag gaan met persoonlijke loopbaancoaching en een aantal workshops en testen.

Wilt u voor die tijd graag al meer informatie over het project dan kunt u contact opnemen met Wendy Penning, w.penning@wzw.nl / 026 389 89 83.

Initiatief van CNV en RegioPlus
Het project is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties: een initiatief van CNV, in samenwerking met RegioPlus en de 14 regionale werkgeversorganisaties waaronder WZW, dat ondersteund wordt door FNV. Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld om het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ mogelijk te maken.

 

Roadshow

De Roadshow is een programma in de vorm van een “inspiratiemiddag” dat bestaat uit verschillende modules waarvoor uw medewerkers zich in kunnen schrijven. Het programma is ontwikkeld als ‘pop-up’ concept. Dit houdt in dat het programma bij iedere organisatie ‘opgebouwd’ kan worden. De Roadshow heeft als doel om zittende (huidige) medewerkers bewust te maken van hun (talent)ontwikkeling en positie op de arbeidsmarkt en hun te stimuleren deze vanuit zelfregie te versterken. Het daadwerkelijke programma wordt in samenspraak met de coördinator/contactpersoon van uw organisatie samengesteld.

Doelgroep:

De Roadshow is bedoeld voor zittende (huidige) medewerkers en medewerkers die boventallig zijn of dreigen te raken. Afhankelijk van de doelgroep en de wens van de organisatie worden programma’s van verschillende modules samengesteld.

Hoe werkt het?
Gedurende één dagdeel vinden verschillende modules plaats in de vorm van een “inspiratiemiddag”. Indien er meer dan drie modules gewenst zijn worden er twee modules per keer naast elkaar gegeven. Iedere module duurt 45 minuten gevolgd door 15 minuten wisseltijd/pauze en is bedoeld voor ongeveer 8 tot 10 personen. Aan het eind van de module ontvangen de deelnemers een ‘wallet card’ met ‘gouden tips’. Deze ‘wallet cards’ vormen aan het eind van de middag een back-up plan met gouden tips. De modules:

 • Talentontwikkeling: aanmaken e-portfolio met ontwikkeldashboard.
 • Testing (werkenstijlentest, persoonlijkheidstest, competentietest (maatwerk).)
 • Loopbaanontwikkeling en –advies. (Plan-do-check-act cyclus)
 • Hoe presenteer ik mijzelf (m.b.v. social media)?
 • “Lightversie” van Sollicitatietraining; waar vind ik vacatures?
 • Netwerken voor een baan
 • Ronde tafelgesprek: ‘Solliciteren anno 2014; wat houdt dat precies in?’
 • Gouden voorbeelden en diepe dalen (praktijkvoorbeelden van werk naar werk)
 • Hoe zet ik Social media in (linked-in en twitter).

Indien mogelijk worden de workshops gegeven door medewerkers van uw organisatie. WZW nodigt, in samenwerking met uw organisatie de betreffende medewerkers uit voor deze eerste stap. In overleg met uw organisatie worden tijdstip, indeling van medewerkers, en locatie bepaald. Bij voorkeur zijn medewerkers van uw organisatie bij aanvang van de Roadshow aanwezig, om de medewerkers welkom te heten en een korte toelichting te geven op de veranderingen binnen de organisatie en de mogelijke consequenties voor de medewerker.

Kosten:

Voor de Roadshow wordt een bijdrage gevraagd van € 120,00 per deelnemer. Dit zijn de kosten voor de aanschaf van een ontwikkeldashboard en testlicenties. 

Suggesties of informatie?

Wilt u deelnemen aan de Roadshow of wilt u de Roadshow bij uw organisatie plaats laten vinden? Neem dan contact op met Pascalle Neijenhuis via p.neijenhuis@wzw.nl  / 026 - 38 98 983.