Gelders Arbeidsmarkt Model

Een nieuwe kijk op de arbeidsmarkt! 
 

WZW gelooft in een intersectorale regionale arbeidsmarkt waarin: 

• De vraag van de werkgever, werkzekerheid en zelfregie van de individu centraal staan.

• Commitment bestaat op een gezamenlijk gedachtegoed en daarbij horende waarden.

• Initiatieven met elkaar zijn verbonden waardoor kennisdeling en ontwikkeling ontstaat.

• Aanwezige talenten bij werkgevers optimaal worden benut en ingezet (voor en door).

• Intersectorale samenwerking, transities en inzet van medewerkers gewoon is.

Wij noemen dit het Gelders Arbeids­markt Model (GAM), dat als inspiratie kan dienen voor een nieuwe en betere arbeidsmarkt in heel Nederland.

 

Boek Waarden die werken

In het boek Waarden die werken dat WZW eind 2015 heeft uitgebracht, hebben zeven auteurs vanuit hun eigen perspectief hun visie op de flexibele arbeidsmarkt en de waarden van het Gelders Arbeidsmarkt Model gegeven. Dit zijn:

  • prof. dr. Ruud Muffels, hoogleraar aan de Tilburg University
  • dr. Annet de Lange, lector HRM aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • Jaap Jongejan, directeur SBI-Formaat
  • Arno Spitters, directeur WZW
  • Nicolette Horn, programmamanager WZW
  • Sandra Franken, zelfstandig ondernemer
  • Ads Koster, onderzoeker bij Koster en Van Hooren

In het boek komt onder andere aan de orde hoe het Gelders Arbeidsmarkt Model is ontstaan, hoe WZW zelf het GAM concreet toepast en de initiatieven die vanuit het waardenmodel reeds zijn ontwikkeld in samenwerking met ledenorganisaties en partners. Het Transitiebedrijf en de Gelderse Werkgeverij zijn hier voorbeelden van. 

Bekijk hier de preview van het boek.

Bestellen
De papieren editie kost 12,95 euro (exclusief verzendkosten) en het e-book kost 6,99 euro.
et boek is te bestellen via info@wzw.nl of via de (online) boekhandel. 
Waarden die Werken, ISBN 9789461261618, © 2015, WZW

 

Neem voor meer informatie op met WZW via info@wzw.nl / 026 - 38 98 983.  In deze folder leest u meer over het Gelders Arbeidsmarkt Model.

 

 

Bekijk via deze link alle foto's van het congres!
E
en mooie videocompilatie bekijkt u hier! 

Bekijk hier alle presentaties:

Plenaire sessie: Ruud Muffels over de transitionele arbeidsmarkt
                             Jeroen Veldboer over het Gelders Arbeidsmarktmodel

Dialoogsessie:  Zelfregie binnen mobiliteitstrajecten