Transitie / Mobiliteit

Dynamische arbeidsmarkt vraagt om strategisch mobiiteitsbeleid

Er is sprake van enorme dynamiek binnen de arbeidsmarkt voor zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg- en welzijnsorganisaties moeten actief inspelen op actuele trends die direct invloed hebben op de mate waarin hun personeelsbeleid succesvol is. Enkele voorbeelden:

  • Medio 2013 is er weinig tekorten aan personeel, maar naar verwachting is er over 2 of 3 jaar weer sprake van schaarste op de arbeidsmarkt;
  • Groeiende (tijdelijke) overschotten van personeel;
  • Meer vraag naar hoger en anders (intra- naar extramuraal) gekwalificeerd personeel;
  • Groeiende verschillen in de arbeidsmarktsituatie per functiegroep/functieniveau.

Een globale analyse van het recente regeerakkoord laat zien dat deze trends zich binnen het kader van dat akkoord versterken. Het exacte effect laat zich moeilijk voorspellen, maar dat de arbeidsmarkt binnen zorg & welzijn sterk aan verandering onderhevig is moge duidelijk zijn. En dat innovatie in het personeelsbeleid van zorg- en welzijnsinstellingen noodzakelijk is om de gevolgen van deze ingrijpende transitie van de arbeidsmarkt op goede wijze het hoofd te bieden lijdt ook geen twijfel.