Geplaatst op 13 september 2018 10:44

Terugblik themabijeenkomst Duurzame inzetbaarheid | Leiderschap

Themabijeenkomst Leiderschap WZW

Op dinsdag 11 september namen 24 deelnemers in Villa Klein Heumen Nijmegen, deel aan de bijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid met als thema ‘Leiderschap’. Formeel en informeel leiderschap zijn van grote invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Leiderschap toont zich bijvoorbeeld in het onderlinge gesprek. De aanwezigen kregen uitleg over het Semco Healtcare model en Joris Kuppens van Progressional People liet zien hoe je zorgvuldige stappen kunt zetten om de voordelen van zelfsturing te benutten in de eigen organisatie, zonder in valkuilen terecht te komen.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende manieren van leiderschap besproken. Leiderschap toont zich onder meer in het onderlinge gesprek. De juiste dialoog – tussen teamleider en medewerker (formeel) én tussen medewerkers onderling (informeel) – zorgt ervoor dat thema’s zoals werkdruk, mantelzorg, werk-privé balans en fysieke gezondheid steeds de juiste aandacht krijgen.

Themabijeenkomst Leiderschap WZWMet spreker Guillerm van der Lans van Aon gingen we in gesprek over vragen als: wat vraagt het van formele en informele leiders in een zorgorganisatie om de dialoog over inzetbaarheid goed te kunnen voeren? Wat heeft een organisatie nodig? Welke keuzes maakt de bestuurder om vertrouwen te geven en zelf-management te stimuleren? Wat levert goed leiderschap op?

  • het geeft ruimte aan eigen waarden en normen (zolang dit het belang van de organisatie dient/ondersteunt);
  • het bevordert werkplezier;
  • het draagt bij aan de inzetbaarheid van medewerkers op langere termijn.

Ook het bevorderen van werkgeluk is belangrijk voor duurzame inzetbaarheid. Teamleiders kunnen het volgende doen door het volgende te ondersteunen:

  • maak het tot een onderwerp tijdens individuele overleggen en laat het onderdeel uitmaken van de jaarlijkse gesprekscyclus;
  • zorg voor autonomie en regelruimte voor medewerkers;
  • betrek medewerkers bij besluitvorming;
  • zorg voor een veilige omgeving.

In totaal namen 18 verschillende organisaties deel aan deze bijeenkomst over leiderschap.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met projectmanager/ arbeidsmarktanalist Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl / 026 389 89 83.