Geplaatst op 25 januari 2019 12:04

Terugblik: mini-symposium Mantelzorg

In lijn met Goed werkgeverschap en anders werken en de actie Duurzame inzetbaarheid van ons Actieprogramma, werd op 22 januari een mini-symposium georganiseerd over mantelzorg en werden verschillende kanten belicht. In het licht van de tekorten heeft het behoud van onze medewerkers hoge prioriteit. De balans tussen werk en privé is een belangrijk onderdeel om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Naast dat de druk op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is vergroot, is ook de druk op mantelzorgers in de afgelopen jaren toegenomen, mede als gevolg van de dubbele vergrijzing. We vragen dus meer van mantelzorgers, door toenemende zorgzwaarte en doordat de gemiddelde mantelzorger zelf ook ouder wordt. Hierbij kunnen en moeten we niet vergeten dat veel zorgprofessionals zelf ook mantelzorger zijn. Het zo goed mogelijk faciliteren van mantelzorgers is dan ook van groot belang.

Breder perspectief rondom succesvol ouder worden
Tijdens het mini-symposium werd onder meer ingegaan op de feiten en fabels rondom mantelzorg. Het tempo was hoog en dat gaf een goede energie. In korte presentaties zijn drie kanten van mantelzorg belicht. Ingeborg Mussche van Mantelzorg en Werk gaf een inleiding met de cijfers rondom mantelzorg. Prof. dr. Annet de Lange liet zien hoe mantelzorg past in een breder perspectief rondom succesvol ouder worden. Aan de hand van recentelijk onderzoek werden de deelnemers meegenomen in de positieve, maar ook de negatieve effecten van mantelzorg en werk. Tot slot vertelde Elise Roelofse van Spectrum, partner met Elan, hoe mantelzorg een puzzel is die gemaakt moet worden over verschillende domeinen (thuis, sport, school).

In het tweede deel van de bijeenkomst gingen deelnemers in een workshopcarrousel aan de slag met de materie. Met het uitdiepen van stellingen, levensfases en beschrijven van de geschiedenis en de toekomst zijn de deelnemers geïnspireerd om het onderwerp mantelzorg en werk verder op te pakken. Gezien de urgentie rondom dit thema en het belang van samenwerking op dit thema zal WZW in 2019 nog meer bijeenkomsten organiseren om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Meer weten? Neem dan contact op met Tjerry Verhoeven via: t.verhoeven@wzw.nl of Pieternel van Heijst: p.vanheijst@wzw.nl