Geplaatst op 29 januari 2019 10:36

Tekorten: meer opleiden betekent meer begeleiden - Verdiepend onderzoek Plek voor stage

In de sector Zorg en Welzijn is een groeiend tekort ontstaan aan zorgprofessionals. De instroom in opleidingen is momenteel toegenomen en werkgevers in Zorg en Welzijn zijn meer gaan opleiden om de tekorten aan te pakken. Meer opleiden betekent ook meer begeleiden. Bij het zorgen voor die goede begeleiding knelt het echter soms. Daarentegen zijn er zeker ook al mooie voorbeelden te vinden van innovatieve stagevormen, ook in Midden- en Zuid-Gelderland. Om te achterhalen waar de knelpunten rondom de stageproblematiek liggen en waar kansen en oplossingsrichtingen te vinden zijn, is WZW met ondersteuning van de Provincie Gelderland een verdiepend onderzoek naar stageproblematiek gestart.