Geplaatst op 13 september 2018 12:32

Rekentool uren pedagogisch beleidsmedewerker online

In de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is een verplicht minimum aantal uren vastgesteld voor een pedagogisch beleidsmedewerker. Het is een ingewikkelde berekening om vast te stellen hoeveel uren dat zijn per organisatie. De rekentool van de Rijksoverheid biedt hulp. Elke kinderopvangorganisatie moet per 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. Hij of zij coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en houdt zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Rekentool

Met de rekentool kunnen ondernemers in de kinderopvang het minimum aantal uren berekenen waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet moeten worden. Dat wordt bepaald door het totale aantal fte aan beroepskrachten (vast en flexibel) binnen de kinderopvangorganisatie. Op de website van de Rijksoverheid wordt een rekenvoorbeeld gegeven. Klik hier voor de rekentool.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl