Position papers

Duurzame Inzetbaarheid
Momenteel ervaren we grote tekorten op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Het vergroten van instroom wordt algauw gezien als dé oplossing. Ondertussen zijn en blijven de huidige medewerkers het belangrijkste kapitaal van ons allemaal.

Structureel aandacht besteden aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is dan ook een must; de huidige medewerkers zijn een constante waarde voor het waarborgen van kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat maakt de inzet op behoud een essentieel onderdeel van een integrale aanpak voor het oplossen van de tekorten.

WZW heeft daarom een position paper Duurzame inzetbaarheid uitgebracht om inzicht te geven in de noodzaak van inzet op behoud.

Position paper Duurzame Inzetbaarheid