Bestuurderstafel Zorg en Welzijn

Ten behoeve van het strategisch netwerk in de regio organiseert WZW onder andere eenmaal per jaar de Bestuurderstafel Zorg en Welzijn, ter agendavorming op de korte- middellange- en lange termijn. Op deze avond maken bestuurder van bij WZW aangesloten organisaties kennis met elkaar en bespreken de geezamenlijke belangen als vooruitblik op samenwerking op de arbeidsmarkt voor het volgend jaar en verder.

Bestuurderstafel 2018, 22 november 2018
Thema: Briljante mislukkingen
Succes en falen zijn niet elkaars tegenpolen, maar juist een twee-eenheid: het één kan niet zonder het ander. Veranderingen gaan bovendien zo snel, dat er geen tijd is om oplossingen te vervolmaken; alles is permanent in bèta. Dit gegeven vraagt om een andere aanpak. Een kwestie van iets uitproberen zonder precies te weten wat de uitkomst wordt.

Onderzoek toont aan dat een organisatie met een high performing bedrijfscultuur effectiever leert van hun fouten dan van hun successen en dat de kennis die wordt vergaard door het maken van fouten minder snel zijn waarde verliest dan kennis die wordt vergaard door succes. Van elkaars fouten gebeurt echter te weinig, we zijn gewend om alleen de best practices te delen.

Rob de Jong, bestuurder van Pluryn, nam daarom het initiatief tot dit thema en deelt als eerste een arbeidsmarktgerelateerde briljante mislukking én wat hij daarvan leerde. Gastspreker Paul Smit neemt u vervolgens mee in zijn visie over leiderschap en innoveren in een open leercultuur. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging.