Bestuurderstafel Zorg en Welzijn

Ten behoeve van het strategisch netwerk in de regio organiseert WZW onder andere eenmaal per jaar de Bestuurderstafel Zorg en Welzijn, ter agendavorming op de korte- middellange- en lange termijn. Op deze avond maken bestuurders van bij WZW aangesloten organisaties kennis met elkaar en bespreken de gezamenlijke belangen als vooruitblik op samenwerking op de arbeidsmarkt voor het volgend jaar en verder.

Bestuurderstafel 2019, 9 oktober 2019
Thema: Werken vanuit de bedoeling
De omslag maken van werken vanuit het systeem naar werken vanuit de bedoeling blijkt in de praktijk lang niet altijd eenvoudig. Tijdens een inspiratiesessie krijgen de bestuurders handvatten aangereikt om hier in de praktijk vorm en inhoud te geven. Uitnodiging voor deze bijeenkomst gebeurt via persoonlijke invitatie.

 

Bestuurderstafel 2018, 22 november 2018
Thema: Briljante mislukkingen
Succes en falen zijn niet elkaars tegenpolen, maar juist een twee-eenheid: het één kan niet zonder het ander. Veranderingen gaan bovendien zo snel, dat er geen tijd is om oplossingen te vervolmaken; alles is permanent in bèta. Dit gegeven vraagt om een andere aanpak. Een kwestie van iets uitproberen zonder precies te weten wat de uitkomst wordt.

Van elkaars fouten leren, gebeurt echter te weinig, we zijn gewend om alleen de best practices te delen. Rob de Jong, bestuurder van Pluryn, nam daarom het initiatief tot dit thema en deelt als eerste een arbeidsmarktgerelateerde briljante mislukking én wat hij daarvan leerde. Gastspreker Paul Smit gaf zijn visie op leiderschap en innoveren in een open leercultuur.