Geplaatst op 6 april 2020 17:25

Regionaal Contactpunt: teller loopt op naar 170 matches

In de afgelopen week is de vraag naar extra ondersteuning vanuit zorgorganisaties door de ontwikkelingen van het coronavirus aanzienlijk gestegen. Het Regionaal Contactpunt van Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland werkt hard om binnen deze regio de vraag van de organisaties te matchen aan de (oud-)zorgmedewerkers die zich hebben opgegeven via extrahandenvoordezorg.nl. De teller van succesvolle matches tussen vraag en aanbod is afgelopen week opgelopen tot 170.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben al 1300 (oud-)zorgmedewerkers in deze regio zich aangemeld om bij te springen in de zorg. Een blijk van betrokkenheid die zeer welkom is. Want de vraag naar extra ondersteuning vanuit organisaties binnen Zorg en Welzijn blijft hard stijgen. Er zijn dus 170 (oud-)zorgmedewerkers al aan de slag of gaan binnenkort bijspringen bij verschillende zorg -en welzijnsorganisaties binnen regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. En er wordt hard gewerkt om dit aantal de komende weken verder te laten stijgen. Een mooi resultaat nu coronahulp hard nodig is. Zeven dagen per week én in de avonden wordt er contact gelegd en worden vraag en aanbod zo goed mogelijk met elkaar gematcht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met UWV WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen, Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en WerkgeversServicepunt regio FoodValley. Een overzicht van de resultaten op 2 april 2020 is te zien in onderstaande afbeelding.

Meer weten? Lees alles over het Regionaal Contactpunt.