Inkoopvoordelen Recruitment en Communicatie

Inkoopvoordelen Recruitment & Arbeidsmarktcommunicatie

Als werkgeversvereniging is WZW in staat om voor haar leden voordelen te realiseren door samenwerking met externe aanbieders. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn en worden deze aanbieders geselecteerd. Met onderstaande organisaties heeft WZW op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie een samenwerkingsovereenkomst voor u afgesloten:
 

Aantrekkelijke kortingen op mediaplaatsingen

WZW heeft in samenwerking met haar vaste communicatiebureau Punt Komma in Nijmegen, voor haar leden 7,5% korting op de mediaplaatsingen bedongen bij uitgevers die zogenaamde ‘ROTA-korting’ verlenen aan reclame-/communicatiebureaus.

Verder kunt u profiteren van aanzienlijke contractkortingen omdat WZW-leden mee kunnen plaatsen op het WZW-media-volumecontract. Deze kortingen kunnen – als u zelf geen mediacontract heeft afgesloten - oplopen tot vaak 10% en soms zelfs 20%.

Het betreft o.a.:

 • plaatsing van advertenties in alle gedrukte media (zoals huis-aan-huis-kranten en regionale dagbladen, vakbladen);
 • realisatie van banners op websites/vacaturesites;
 • inzet van alle overige media, zoals radio/tv, buitenreclame, vervoersreclame, etc.

Meer informatie? Neem dan contact op met WZW (Pascalle Neijenhuis 026 – 38 98 983 / p.neijenhuis@wzw.nl ) of Puntkomma (Anton Gouman, 024-3239317). 

 

Doorplaatsen van uw vacatures naar online jobboards: Adver Online

Voor recruitment is het van groot belang om te weten waar nieuwe medewerkers zich bevinden en om ze via de beste kanalen te bereiken. Veel leden plaatsen vacatures door op commerciële jobboards. Daarom heeft WZW samenwerking gezocht met Adver Online. Zij kopen groot in en hebben daarom goede overeenkomsten met ruim 300 jobboards. Als aangesloten organisatie maakt u dus tegen sterk gereduceerd tarief gebruik van hun advies en vacatureplaatsingen.

U hoeft dus geen verplichtingen aan te gaan met jobsites, maar krijgt per functie een maatwerk voorstel (selectie uit meer dan 300 jobboards, social media, nieuwsbrieven, blog’s etc). Ook wordt uw vacature qua tekst- én SEO-geoptimaliseerd, gepost en gemonitord. Zij nemen voor onze leden dus al het werk uit handen.

Voordeel voor leden WZW:

 • Adver Online heeft al scherpe tarieven bedongen. Via WZW ontvangt u 15% extra korting.
 • Plaatsen op meer dan 300 jobsites, social media, nieuwsbrieven, blogs, digital signage.
 • Expertise van de arbeidsmarkt en dus maatwerk advies mbt uw vacature.
 • Aansluiting op uw recruitmentsysteem bijna altijd mogelijk.
 • U geeft alleen uw vacature aan. Adver Online doet de rest.  
 • Geen eigen contracten meer nodig en daardoor niet beperkt tot enkele sites. 

Voorbeeld:
Functie: Verzorgende IG

Maatwerkadvies:

 • Gezondheidszorgbanen                    
 • Medischebanenbank
 • Medicarejobs
 • Amsterdamvacaturebank
 • Vacaturekrant

Relevante doorplaatsingen:
www.venvn.nl
www.medischcontactbanen.nl
www.verzorgendenbanen.nl
www.nursingbanen.nl
www.telegraaf.nl
www.spitsvacatures.nl
www.metrojobs.nl

Tariefstelling:
Standaard tarief:                    €  1.294,-
Adver-Online tarief:                €    995,-
WZW tarief:                            €   875,-

 

W&S en detachering 

WZW heeft voor haar leden een samenwerkingsverband met AIM4 (www.aim4.nl). AIM4 is een netwerkorganisatie die vraag en aanbod verbindt voor vaste en interim functies op tactisch/strategisch niveau (functies met een jaarsalaris vanaf ca. € 60.000,-).

AIM4 bestaat sinds 2003 en bemiddelt lijn-, staf- en directiefuncties vanuit een uniek netwerkconcept. Kern daarvan is een professioneel en sociaal netwerk van zo’n 375 aangesloten (interim) managers, recruiters en managementcoaches acterend op tactisch/strategisch niveau, in de profit en de non-profit sector.

Bij elke werving en selectie (W&S) opdracht vraagt AIM4 haar netwerk om mee te zoeken. Netwerven noemt AIM4 dat. Daarmee onderscheidt  AIM4 zich van de traditionele W&S bureaus en vindt het kandidaten die voor anderen vaak onbereikbaar zijn. Want ‘Goede mensen kennen goede mensen’. Daarom schakelt AIM4 bij elke vacature haar netwerk in.

Voordelen samenwerking WZW - AIM4

Voor de leden van WZW hanteert AIM4 de volgende aantrekkelijke voorwaarden bij een W&S opdracht op basis van exclusiviteit:

 • Een ‘dedicated ’inzet van twee ervaren consultants op elke opdracht;
 • Een honorarium van 19% excl. btw van het bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld en eventuele andere vaste emolumenten; dit honorarium wordt pas in rekening gebracht als de vacature is ingevuld (dus geen voorschotbetalingen e.d.);
 • Begrenzing van het honorarium op max. € 20.000,-, los van de zwaarte (lees: het salaris) van de functie;
 • Ondersteuning bij het bemiddelen van medewerkers (vallend binnen de AIM4 doelgroep) van bij WZW aangesloten organisaties met een ‘mobiliteitsbehoefte of -noodzaak’;
 • Gratis werven van toezichthouders voor bij WZW aangesloten non-profit organisaties via het AIM4 netwerk (AIM4 zet deze functies om niet uit via een nieuwsbrief; afhandeling dient door de organisatie zelf te gebeuren).

Voor eventuele interim opdrachten beschikt AIM4 over een geselecteerd netwerk van zelfstandige interim professionals (ZZP-ers) in vrijwel alle vakgebieden binnen zorg en welzijn. Voor WZW-leden garandeert AIM4 een tarief dat altijd onder het marktgemiddelde ligt.

Voor meer informatie, concrete W&S én/of Interim vraagstukken: Edo Roggenkamp, M: 06-52087772, E: e.roggenkamp@aim4.nl
 

Recruitment ICT: Slimmer vinden en verbinden en talentmanagement: Blue Carpet

Samen slimmer werken door grensverleggende technologie, dat is waar Blue Carpet voor staat. Zij helpen organisaties en zakelijke ecosystemen te komen tot een optimale match tussen mens en organisatie(s). Dit doen zij door gebruik te maken van hun community technologie.  

U kunt bij Blue Carpet terecht voor oplossingen met betrekking tot de flexibele schil, het werven van talent, het creëren van talentpools, collegiale uitwisseling, mobiliteit, outplacement en het slimmer (intern) organiseren.

Blue Carpet heeft deze website tot stand gebracht en ook hét carrièreplatform voor Zorg en Welzijn in Gelderland: www.werkeninzorgenwelzijn.nl
 

Talentmanagement
Blue Carpet levert innovatieve, hoogstaande software as a service oplossingen voor organisaties die het talent hoog op hun agenda hebben staan. Ixxer is een door en voor organisaties en instellingen op maat in te richten online platform, waar talent maximaal zichtbaar wordt, kan worden uitgedaagd en kan worden gevolgd. Dat geldt zowel voor aanwezig als toekomstig talent.  

WZW werkt samen met Blue Carpet aan hèt carrièreplatform voor Zorg en Welzijn in gelderland: www.werkeninzorgenwelzijn.nl. De innovatieve software van Blue Carpet is in deze site geïntegreerd om het thema Talent en Mobiliteit centraal te stellen en talent in de regio zichtbaar te maken. 

 

(Strategische) communicatie / reclame / arbeidsmarktcommunicatie: full service: Punt Komma

WZW werkt met Punt Komma samen. Zo heeft Punt Komma de nieuwe huisstijl van WZW en het nieuwe carrièreplatform www.werkeninzorgenwelzijn.nl ontworpen en doorgevoerd. Voor haar leden heeft WZW een vaste korting bedongen op de diensten van Punt Komma, die full service kunnen bieden op het gebied van (strategische) communicatie, reclame en arbeidsmarktcommunicatie. 

 

Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie is de grootste opleider in Nederland op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, werving en e-recruitment. WZW werkt samen met de Academie voor de jaarlijkse leergangen (strategische) arbeidsmarktcommunicatie voor Zorg en Welzijn. 

 

Suggesties of informatie?

Suggesties of vragen over de exacte afspraken die WZW voor u gemaakt heeft met deze partners? Neem dan contact op met Pascalle Neijenhuis via p.neijenhuis@wzw.nl / 026 - 39 98 983.