Beroepsbeeldvorming & Imago

 

Project 'Zorg Dat Je Erbij Bent' 

 

Werkgeversverenigingen WZW en WGV Zorg en Welzijn hebben de handen ineengeslagen om de doelstelling van het project ‘Zorg dat je erbij bent’ goed uit te voeren en hebben daarbij een subsidiaire ondersteuning gekregen van de provincie Gelderland. Het doel van dit project is het bewerkstelligen van een positief en realistisch beeld over zorg en welzijn bij zowel de beroepsbevolking als scholieren en studenten in de provincie Gelderland met als doel dat meer mensen bewust kiezen voor het werken in zorg en welzijn en daarbinnen een bewuste keuze maken voor een specifiek beroep binnen zorg en welzijn.

 

 

 

Beroepsbeeldvorming allochtone jongeren

 

Word ambassadeur van Zorg & Welzijn onder allochtone jongeren

Het aantal niet-westerse allochtone jongeren in Gelderland in de leeftijdscategorie van tien tot twintig jaar neemt de komende jaren aanzienlijk toe. Daarnaast zal de zorgvraag onder allochtone Nederlanders en daarmee het aantal allochtone cliënten in zijn algemeenheid sterk groeien. Allochtone jongeren vormen dan ook een steeds belangrijkere doelgroep in de werving voor functies binnen zorg & welzijn. Enerzijds kan vanuit de groep allochtone jongeren een deel van de personeelschaarste worden opgevangen, anderzijds helpt de inzet van allochtone jongeren om in de zorg een brug te slaan naar deze cliëntengroep.

 

Omdat de huidige methoden en materialen om allochtone jongeren te bereiken onvoldoende toegespitst en effectief zijn, leidt WZW allochtone zorgprofessionals (die bij onze leden werken) op tot ambassadeur. Deze ambassadeurs hebben een belangrijke rol in de voorlichting aan allochtone jongeren op het gebied van werken in zorg & welzijn. Want wees nu eerlijk: niets is zo overtuigend als iemand die met eenzelfde culturele achtergrond en vanuit de eigen werkpraktijk kan spreken en specifieke vragen kan beantwoorden.