Vitaliteit en werkplezier van medewerkers bevorderen

In dit traject werken managers en medewerkers samen aan een kwalitatief betere en voor medewerkers en cliënten aantrekkelijke organisatie, waarin werkplezier is en de werkgever aantrekkelijk is voor talent. Als goed werkgever investeren de deelnemende organisaties in het duurzaam behouden van talent.

Onderdeel in het traject is regelmatige kennisdeling tussen de deelnemende organisaties. In drie jaar wordt gebouwd aan meer werkplezier en vitaliteit binnen de organisaties op basis van een wetenschappelijk en in de praktijk bewezen HPO-raamwerk. Organisaties die dit driejarig traject doorlopen zien en voelen dat er een positieve energie en hernieuwde spirit in hun organisatie komt.

Met het HPO-raamwerk wordt een diagnose gemaakt die de sterkte van de organisatie op vijf HPO-factoren in kaart brengt. Verbeteringen die nodig zijn om blijvend goed te (gaan) presteren worden geformuleerd en verbetertrajecten gestart; vorderingen geanalyseerd en mogelijk nieuwe actiepunten opgepakt. HPO Center, met al ruim 120 zorgorganisaties als klant, begeleidt dit traject gedurende meerdere jaren zodat borging plaatsvindt. Daarmee wordt maximaal gebruik gemaakt van reeds aanwezige ervaring en knowhow. Een ander voordeel is dat resultaten gespiegeld kunnen worden aan deze 120 organisaties en aan onze regio-organisaties.

Deelnemende organisaties

Stichting RijnWaal Zorggroep
Jah Jireh Woonzorg
RST Zorgverleners

Overige projecten van: Thema Inspiratie en kennis delen