Our House On Wheels

Jouw medewerkers laagdrempelig kennis laten maken met zorgtechnologische innovaties? Dan is Our House on Wheels daarvoor de perfecte manier. Deze omgebouwde srv-bus bevat tal van zorgtechnologische producten als de VR-bril en zorgrobots en komt in onze regio naar jouw organisatie toe.  

In Our House On Wheels staan vier O’s (de vier wielen van de bus) centraal: het gaat in de experimenteerbus om ontmoeten, ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen. In deze toegankelijke blikvanger ontdekken jouw zorgprofessionals, toekomstige zorg- en welzijnsmedewerker, mantelzorgers, burgers en studenten nieuwe zorgtechnologische innovaties en producten. Ze kunnen zelf ervaren hoe deze worden toegepast en wat hen kan brengen. Ze worden geïnspireerd en wisselen vanuit de rode zithoek kennis uit. Maar ook kan de brandweerrode bus jouw zorgprofessionals ondersteuning bieden bij het aanleren en uitvoeren van handelingen op verpleegtechnisch gebied. En rijdt de bus naar basisscholen en het voortgezet onderwijs om technologie onder de aandacht te brengen bij de leerlingen.  

Tech@doptie 

Our Hous on Wheels is geïnspireerd op ‘Our House’; het concept dat als winnaar uit de bus kwam bij de MBO Hackathon 2019. Dit concept is verder ontwikkeld en uitgewerkt door de docentonderzoekers van Tech@doptie naar het zijn huidige vorm en idee. Met de personeelstekorten in Zorg en Welzijn en de vergrijzing van de bevolking is technologische innovatie essentieel om aan de huidige en toekomstige zorgvraag te kunnen (blijven) voldoen. WZW ondersteunt dit kansrijke initiatief en brengt het actief onder de aandacht.  

De bus is te reserveren via info@techadoptie.nl en rijdt naar gewenste locaties in de regio Arnhem, Nijmegen en Land van Cuijk.  

In the spotlight

Het rijdende experimenteerlab op het gebied van zorg- en welzijnstechnologie

Our House on Wheels is geïnspireerd op ‘Our House’ het concept dat als winnaar uit de bus kwam bij de MBO Hackathon 2019. Dit concept is verder ontwikkeld en uitgewerkt door de docentonderzoekers van Tech@doptie naar het zijn huidige vorm en idee.

Innovatie
Lees verder

Onze leden

Driestroom
OBG
Dichterbij
's Heeren Loo
Klimmendaal
Attent Zorg en Behandeling
FNV
Kubuszorg B.V.
AWVN
RegioPlus
Iriszorg
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Youz B.V.
ZZG zorggroep
Opella
Gemeente Nijmegen
Zorgcentrum Huize Rosa
De Waalborg
Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen
Ziekenhuis Rivierenland
Sante Partners
Zorgcentrum Anker Logo
100 uw welzijns en zorgnetwerk
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige projecten van: Thema (Zorg)technologie en digitalisering