Ontdekdezorg week

Het aantrekken van nieuwe professionals is een van de knoppen waaraan je als werkgever kunt draaien om ervoor te zorgen dat je altijd voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers in huis hebt. De groep zij-instromers en herintreders is daarvoor de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Daarom hebben we elk jaar in maart het landelijke piekmoment Ontdekdezorg week voor deze doelgroep. Jouw organisatie kan deelnemen onder deze landelijke vlag en daarmee versterkt inzetten op de beeldvorming en het werven van potentiële nieuwe medewerkers.

Gericht op zij-instromers en herintreders

Tijdens de Ontdekdezorg week organiseren we gedurende een week allerlei activiteiten samen met de regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en de ketenpartners om zij-instromers en herintreders te helpen bij de oriëntatie op leren en werken in Zorg en Welzijn.
Het is een landelijk evenement, waarbij de regionale werkgeversorganisaties gezamenlijk optrekken. Onder het label Ontdekdezorg week bundelen we krachten in inhoud en vorm. We genereren met een eenduidige uitstraling meer exposure en kunnen per regio inspelen op de behoefte die daar ligt.

Interactief programma

Het programma strekt zich uit van (online) informatieve sessies en webinars, het delen van ervaringen van professionals uit de sector, je kunnen oriënteren op opleidingsmogelijkheden en in gesprek gaan met een loopbaancoach. Daarnaast organiseren de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties gedurende en in de periode na de week opvolgingsacties in hun eigen organisatie, zoals speeddates, spreekuren of informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden.

Faciliterende rol WZW

WZW faciliteert het evenement voor onze regio. Wij voorzien je van informatie over de landelijke activiteiten, zorgen voor een communicatietoolkit en denken met je mee hoe jouw organisatie zelf invulling kan geven aan het evenement zodat het past bij jullie behoefte. Je hebt het voordeel van de landelijke exposure en tegelijkertijd biedt het je de kans om jouw organisatie en de mogelijkheden voor leren en werken binnen jouw organisatie voor het voetlicht te brengen.

Op de website www.ontdekdezorgweek.nl staat het laatste nieuws en alle activiteiten die in de regio en landelijk georganiseerd worden. Wil je meer weten over de Ontdekdezorg week in onze regio, neem dan contact met ons op.

Ontdekdezorg week 2022

Van 14 t/m 19 maart vond de Ontdekdezorg week 2022 plaats. Zij-instromers, herintreders, jongeren en ouderen lieten zich deze week inspireren, voorlichten en informeren over mogelijkheden van werken in de zorg. Hieronder een impressie van de Ontdekdezorg week 2022.

Onze leden

Gasthuis St Jan De Deo
Zorggroep Maas&Waal
HdS Zorg
Tilburg University
RijnIJssel
Fokus
Verburgt Molhuysen
HAN
De Waalborg
Actief Zorg
CNV collectief
FBZ
Zinzia
Accolade Zorg
TOPFIT
Icare
Stichting Rooz
Sterker Sociaal Werk
Ziekenhuis Rivierenland
A&S zorg
ROC rivor
RegioPlus
Stichting RijnWaal Zorggroep

Overige projecten van: Thema Imago en Voorlichting