Imagocampagne Ik Zorg.

De landelijke publiekscampagne Ik Zorg. is een samenwerking van het Ministerie van VWS en branche-, beroeps-, werknemers- en werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Doel van de campagne is meer mensen enthousiast maken en behouden voor de sector. De campagne is gestart in 2018 en heeft een meerjarig karakter. In onze regio sluiten we actief op de campagne aan, in samenwerking met onze aangesloten werkgevers. We gebruiken Ik Zorg. als vliegwiel voor realistische beeldvorming en voorlichting over leren en werken in Zorg en Welzijn én het uitdragen van beroepstrots.

In de campagne vertellen professionals uit Zorg en Welzijn wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat ze willen dat ánderen weten over werken in Zorg en Welzijn. Daarnaast wordt er waardering uitgesproken over mensen werkend in de sector. In de campagne staan medewerkers in Zorg en Welzijn centraal. De content wordt gebruikt voor de landelijke publiekscampagne en wordt regionaal ingezet. Met radio- en tv-commercials, posters in bushokjes en de landelijke website www.ontdekdezorg.nl willen we mensen interesseren voor het werken in Zorg en Welzijn.

Weloverwogen keuze

In onze regio ondersteunt de Ik Zorg-campagne het doel om steeds meer mensen te laten kiezen voor een loopbaan in Zorg en Welzijn en deze ook duurzaam binnen de sector voortzetten. Ook mensen van buiten de sector laten we middels Ik Zorg. zien dat werken in Zorg en Welzijn zo veel meer is dan zij wellicht dachten. We zorgen voor positief realistische voorlichting aan diverse doelgroepen, zodat zij weloverwogen kiezen voor leren en/of werken in onze sector en behouden blijven.

Aan de campagne hebben we een ambassadeursnetwerk gekoppeld. Professionals van zorg- en welzijnsorganisaties zijn geënthousiasmeerd om zich als ambassadeur aan te melden en in te zetten. Op die manier zetten we optimaal de kracht van ons netwerk in. Wil je meer weten over het ambassadeursnetwerk en wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Bekijk de projectpagina of neem contact op met onze collega Yvonne.

Toolkit Ik Zorg

Ook jouw organisatie kan zelf gebruik maken van de campagnemiddelen. Want hoe meer organisaties hetzelfde beeld uitdragen, hoe groter de kracht en het bereik van de campagne. Om dat te faciliteren is er een speciale toolkit ontwikkeld met daarin logo’s, banners voor online en offline gebruik etc. De toolkit vind je op hier.

Onze leden

SHO Groep
SZR
FBZ
Stichting Rooz
Evital
Fokus
Norschoten
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Community of Care
SPA Peutercentra
Zo Zijn
Mee Gelderse Poort
ABF research
SWOA
Rijnstate ziekenhuis
A&S zorg
Tech@doptie
CBS Statline
AWVN
Etil research group
Klimmendaal
Dagelijks Leven
Astrum college
RegioPlus

Overige projecten van: Thema Imago en Voorlichting