Experimenteren MET innovatie

In de zorg- en welzijnssector gaat veel aandacht uit naar pilots, de opschaling en de implementatie van technologie. Ondanks deze inspanningen kent iedereen wel voorbeelden van innovaties of technologieën waar we niet het maximale uithalen. Naast gedegen projectplannen voor pilots, opschaling en implementatie is de innovatiekracht van een organisatie bepalend voor het succes. Is de innovatiekracht van jouw organisatie groot genoeg om een impactvolle technologie of innovatie duurzaam te borgen?

Innovatiekracht

Innovatie is een ‘hot item’ binnen de zorg- en welzijnssector. Er wordt veel geïnvesteerd in allerlei innovatie trajecten. Heel begrijpelijk; om in de toekomst kwalitatief goede zorg- en dienstverlening te kunnen blijven verlenen, moet het werk anders georganiseerd worden. MET heeft tot doel om zorg- en welzijnsorganisaties in staat te stellen om (technologische) innovaties en innovatieve manieren van werken structureel een plek te geven binnen de organisatie en de werkprocessen.

Volgende fase MET!

MET is méér dan een verzameling van beproefd (veelal regionaal) opleiding- en begeleidingsaanbod. Door middel van MET kunnen organisaties sectorbreed werken aan hun innovatiekracht.

Innovatievolwassenheid

Succesvolle innovaties kunnen implementeren en opschalen is een onderdeel van een innovatievolwassen organisatie zijn. Innovatievolwassenheid omvat echter meer. Bij MET wordt innovatie als een integrale verantwoordelijkheid binnen de organisatie beschouwd, en niet als geïsoleerde activiteit. Er zijn verschillende wetenschappelijke modellen (in ontwikkeling) over wat een organisatie innovatievolwassen maakt. Deze liggen ten grondslag aan het meetinstrument dat we inzetten.

Experiment 2024

In 2024 gaat MET van start in een nieuwe vorm. Op dit moment zijn we bezig met het opzetten van een experiment rondom innovatievolwassenheid voor 2024. Dit begint als een experiment, om zo te onderzoeken of deze ‘nieuwe vorm’ goed aansluit.

Op basis van de ambitie van jouw organisatie en hoe innovatievolwassen jouw organisatie is, geeft dit experiment inzicht in waar jouw organisatie innovatie al goed geborgd heeft, en waar nog kansen liggen om te ontwikkelen. Hiermee kun je met gerichte keuzes de innovatiekracht van jouw organisatie vergroten. Zo kun je toekomstige vraagstukken rondom implementatie en opschaling effectiever en efficiënter inrichten.

Beoogde opzet experiment

Deelnemen?

Is dit experiment interessant voor jouw organisatie of wil je meer informatie?

Neem dan contact op Tijn Gerrits of Suus van Dijk.

De ontwikkeling van MET

MET is ontstaan in de VVT-sector onder de naam Zorgmedewerker En Technologie. Andere branches binnen de sector Zorg en Welzijn worstelen echter met dezelfde vraagstukken. Het aanbod is dusdanig doorontwikkeld dat toepasbaar is voor alle branches binnen de sector.

Waar MET tussen 2021 en 2023 gericht was op het aanbieden van een (veelal regionaal) opleidings- en begeleidingsaanbod aan organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn is dit nu verder uitgebreid.

In de volgende fase brengen we de innovatievolwassenheid van je organisatie in kaart en vertalen we de uitkomsten naar acties.

Podcast Koploper Actie Leer Netwerk

“Dit MET-project bleek het ontbrekende puzzelstukje te zijn in onze digitalisering”: Noga Bloem van het OLVG en projectmanager Tijn Gerrits van WZW vertellen in de podcast van het Actie Leer Netwerk over het project Medewerker en Technologie (MET) en de opschaling naar een landelijke beweging.

MET is Koploper van het Actie Leer Netwerk. Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk waar zorg, welzijn, onderwijs, overheid en andere partners bij elkaar komen om samen te werken aan het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën.

Overige projecten van: Thema (Zorg)technologie en digitalisering