Waard om voor te werken

In 2017 startte onder de naam Waard om voor te werken! het Regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten (RAAT) van zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Meer dan 100 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgeversvereniging WZW, overheid en overige stakeholders hebben hierin hun krachten gebundeld om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Op dit platform vind je alle concrete acties uit het programma gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Daarnaast delen we op dit platform resultaten en best practises. 

Bezoek de website waardomvoortewerken.nl

Onze leden

Attent Zorg en Behandeling
CBS Statline
Innoforte
Wondzorg Arnhem
Karakter
Norschoten
Driestroom
Klimmendaal
ROC Nijmegen
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
SKAR
Rijnstate ziekenhuis
Woonvorm De Passie
Dichterbij
Verburgt Molhuysen
Pro Persona
DIT Coaching
CHE
Zo Zijn
Zorg Plus
ZZG zorggroep
GrandCare
zorgthuis