Waard om voor te werken

In 2017 startte onder de naam Waard om voor te werken! het Regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten (RAAT) van zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Meer dan 100 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgeversvereniging WZW, overheid en overige stakeholders hebben hierin hun krachten gebundeld om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Op dit platform vind je alle concrete acties uit het programma gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Daarnaast delen we op dit platform resultaten en best practises. 

Bezoek de website waardomvoortewerken.nl

Onze leden

ROC Nijmegen
Sterker Sociaal Werk
De Kroon Zorg
ROC rivor
Gasthuis St Jan De Deo
Vitaal Thuiszorg
Werkgevers Servicepunt
Wittenbergzorg
Buro Maks
Evital
Astrum college
Driestroom
Rijnstate ziekenhuis
De Gelderhorst
SPA Peutercentra
Health ~ Holland
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Dagelijks Leven
Neboplus
Zorg Plus
GrandCare
Compleet Mensenwerk
Zorgburo De Liemers
Accolade Zorg