Geplaatst op 13 december 2018 09:21

Philadelphia verkent 'nieuw terrein' tussen ethiek en zorgtechnologie

Om beter te kunnen inspelen op moeilijke vragen rond technologie in de zorg installeert Philadelphia een Adviesraad Ethiek van de Mensgerichte Technologie (EMT). Naar eigen zeggen is Philadelphia de eerste zorgorganisatie met een dergelijke raad.

Als grote aanbieder van gehandicaptenzorg gelooft Philadelphia in de toegevoegde waarde van mensgerichte technologie in de ondersteuning van mensen met een beperking. Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden voor de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia denkt daarbij onder meer aan het behoud van eigen regie of het wegnemen van routinematige taken bij begeleiders, zodat zij meer tijd hebben voor persoonlijke aandacht.

Nieuw terrein
Maar sommige technologische ontwikkelingen roepen moeilijke vragen op. Kan een vriendschap tussen een sociale robot en een mens bestaan? Wat gebeurt er met de data van slim incontinentiemateriaal? Hoe zetten we een 5D-beleving in bij de ondersteuning? Vaak is er geen duidelijk antwoord op deze vragen. Het is nieuw terrein waarop we ons bevinden. Philadelphia maakt ruimte voor deze vragen en richt daarom een Adviesraad Ethiek van de Mensgerichte Technologie op.

Voorstellen
De adviesraad EMT bestaat uit voorzitter Jeannette Pols, Dorothea Touwen en Alistair Niemeijer. De leden stellen zich voor bij Dotslash op 17 januari in Utrecht. Dit evenement is aangesloten bij de e-health week. Dotslash is een community die start-ups en scale-ups in de omgeving van Utrecht een plek geeft zich verder te ontwikkelen. Philadelphia is partner van deze community. Bestuursvoorzitter Greet Prins spreekt tijdens het evenement over het waarom van de digitale koers.

Bron: Skipr.nl