Geplaatst op 28 november 2018 17:44

Pascalle Neijenhuis benoemd tot directeur-bestuurder WZW

Per 1 december 2018 is Pascalle Neijenhuis de directeur-bestuurder van WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland.

Pascalle Neijenhuis is sinds begin 2012 werkzaam bij WZW. In de laatste ruim 2 jaar heeft Pascalle de functie van directeur-bestuurder ad interim vervuld. Zij volgt Arno Spitters op die terugtreedt om gezondheidsredenen. Hij heeft sinds 2013 de leiding gehad over de werkgeversvereniging en blijft op projectbasis verbonden aan WZW. De Raad van Toezicht is hem erkentelijk voor zijn i

nzet en de behaalde resultaten.

WZW maakt zich samen met de inmiddels 110 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties sterk voor een gezonde regionale arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. De werkgeversvereniging ondersteunt haar leden daartoe op gebied van personeels-, arbeidsmarkt- en organisatievraagstukken en vertaalt landelijke ontwikkelingen tijdig naar gevolgen voor d

e regionale arbeidsmarkt. ‘Ik vind het een mooie uitdaging om de komende jaren verder te blijven bouwen aan een sterke arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn vanuit een integrale ontschotte aanpak en duurzame samenwerking met onze leden, onderwijs, overheid en andere stakeholders,’ aldus Pascalle Neijenhuis.