Pers en publicaties

WZW heeft diverse publicaties en uitingen. Bijvoorbeeld het jaarlijks WZW Magazine dat in ieder najaar verschijnt. Hierin vind je veel informatie over (een deel van) onze activiteiten en initiatieven. De samenwerking met partners uit Zorg en Welzijn, de Overheid, Onderwijs en andere stakeholders lopen hier als een rode draad doorheen.

Publieksverslag
In het WZW publieksverslag vind je een greep uit de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen in het afgelopen jaar. Vanuit de indeling in thema’s is helder en overzichtelijk gepresenteerd wat WZW voor leden en stakeholders kan betekenen.

Bekijk hier de digitale versie van het WZW Publieksverslag 2018.

Bekijk hier de digitale versie van het WZW Publieksverslag 2017.

Verkenning Zorginnovatie Centrum voor Verpleegkundigen en Verzorgenden
In november 2018 is de regionale verkenning afgerond naar de vraag of er behoefte is aan een regionaal Zorginnovatie Centrum voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Deze verkenning heeft duidelijke conclusies opgeleverd, met dank aan de input van de vele verpleegkundigen, verzorgenden, zorgaanbieders, cliënten, patiënten, ontwikkelaars en stakeholders die aan deze verkenning meewerkten. Zij gaven ons het inzicht dat er niet zozeer behoefte is aan een fysiek innovatiecentrum in de regio, maar dat er een andere aanpak nodig is om de implementatie en adaptatie van broodnodige zorg(technologische) innovaties te kunnen vergroten. Een aanpak waarbij de behoeften, kennis en expertise van verpleegkundigen en verzorgenden zowel bij de ontwikkeling als bij de implementatie centraal staan.

Zorginnovatie Centrum Verpleging & Verzorging in Midden- en Zuid-Gelderland

Verdiepend Rapport – Plek voor stage
In de sector Zorg en Welzijn is een groeiend tekort ontstaan aan zorgprofessionals. De instroom in opleidingen is momenteel toegenomen en werkgevers in Zorg en Welzijn zijn meer gaan opleiden om de tekorten aan te pakken. Meer opleiden betekent ook meer begeleiden. Bij het zorgen voor die goede begeleiding knelt het echter soms. Om te achterhalen waar de knelpunten rondom de stageproblematiek liggen en waar kansen en oplossingsrichtingen te vinden zijn, heeft WZW met ondersteuning van de Provincie Gelderland een verdiepend onderzoek naar stageproblematiek afgerond. 

Je leest het volledige onderzoek hier:

Rapport Verdiepend onderzoek Plek voor stage

Magazine
In de editie van 2019 onder meer aandacht voor:

  • De strategische agendatafels Ziekenhuizen en Onderwijs
  • Het nieuwkomersproject, een nieuwe start voor nieuwkomers in Nederland
  • De impact van innovatie, over zorgtechnologische en sociale innovatie
  • De ontwikkelvoucher van het Transitiebedrijf draagt bij aan behoud

Bekijk hier het WZW Magazine 2019.

Bekijk hier het WZW Magazine 2018.

Bekijk hier het WZW Magazine 2017.

Bekijk hier het WZW Magazine 2016.

Actieprogramma Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)
In het drieluik staat beknopt algemene informatie over ons Actieprogramma Waard om voor te werken!, worden per actielijn de resultaten (tot dusverre) van drie acties uitgelicht en kun je lezen welke zorgorganisaties, onderwijs en stakeholders actief betrokken zijn. Alle actuele informatie is terug te vinden op: www.waardomvoortewerken.wzw.nl.

Bekijk hier het drieluik.

Nieuwsbrief WZW
Iedere maand geeft WZW een nieuwsbrief uit. Hier staan onder andere activiteiten van WZW, actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de aankomende evenementen in. Bekijk hier het overzicht van de meest recent verschenen nieuwsbrieven.

Wil jij ook op de hoogte blijven en de WZW nieuwsbrief maandelijks ontvangen via de mail? Meld je dan hier aan.

Perswoordvoering

Journalisten en andere persmedewerkers kunnen voor vragen of het aanvragen van een interview contact opnemen met Inez Pelgröm, communicatieadviseur, tel: 026 389 89 83 of e-mail: i.pelgrom@wzw.nl.

Persberichten

Persberichten van WZW worden geplaatst op de pagina Nieuws.