Pers en publicaties

WZW heeft diverse publicaties en uitingen. Bijvoorbeeld het jaarlijks WZW Magazine dat in ieder najaar verschijnt. Hierin vind je veel informatie over (een deel van) onze activiteiten en initiatieven. De samenwerking met partners uit Zorg en Welzijn, de Overheid, Onderwijs en andere stakeholders lopen hier als een rode draad doorheen.

Publieksverslag
In het WZW publieksverslag vind je een greep uit de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen in het afgelopen jaar. Vanuit de indeling in thema’s is helder en overzichtelijk gepresenteerd wat WZW voor leden en stakeholders kan betekenen.

Bekijk hier de digitale versie van het WZW Publieksverslag.

Magazine
In de editie van 2018 onder meer aandacht voor:

  • Gezocht en (weer) gevonden: werk in Zorg en Welzijn
  • Bouwen aan een goed imago: diverse imago- en beeldvormingscampagnes uitgelicht
  • Duurzame inzetbaarheid: Met het oog op de toekomst
  • Verkenning zorginnovatiecentrum voor verpleegkundigen en verzorgenden

Bekijk hier de digitale versie van het WZW Magazine.

Bekijk hier het WZW Magazine 2017.

Bekijk hier het WZW Magazine 2016.

Actieprogramma Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)
In het drieluik staat beknopt algemene informatie over ons Actieprogramma Waard om voor te werken!, worden per actielijn de resultaten (tot dusverre) van drie acties uitgelicht en kun je lezen welke zorgorganisaties, onderwijs en stakeholders actief betrokken zijn. Alle actuele informatie is terug te vinden op: www.waardomvoortewerken.wzw.nl.

Bekijk hier het drieluik.

Nieuwsbrief WZW
Iedere maand geeft WZW een nieuwsbrief uit. Hier staan onder andere activiteiten van WZW, actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de aankomende evenementen.

Wilt u ook op de hoogte blijven en de WZW nieuwsbrief maandelijks ontvangen? Meld u hier aan.

Overige publicaties

Factsheet WZW corporate 2016/2017

Factsheet Werkgeversevaluatie WZW 2017

Perswoordvoering

Journalisten en andere persmedewerkers kunnen voor vragen of het aanvragen van een interview contact opnemen met Inez Pelgröm, communicatieadviseur, tel: 026 389 89 83 of e-mail: i.pelgrom@wzw.nl.

Persberichten

Persberichten van WZW worden geplaatst op de pagina NIEUWS.