Medewerkers en RvT

Medewerkers

 

Pascalle Neijenhuis
Directeur – Bestuurder
Ineke Slagter
Programmamanager
Tjerry Verhoeven
Programmamanager
Arno Spitters Susanne Haarsma Loeke Salemans
Arno Spitters
Projectadviseur
Susanne Haarsma
Projectmanager
Loeke Salemans
Projectmanager
Johan Weevers
Pieternel van Heijst
Programmamanager
Johan Weevers
Projectmanager
Maurits Follender Grossfeld
Projectmanager
Wendy Penning Raymond Reus
Wendy Penning
Officemanager/
projectmanager
Jack Harmsen 
Projectmedewerker
Raymond Reus
Administrateur
Martine Loonstra Inez Pelgröm Lieke Hartman
Martine Loonstra
Controller
Inez Pelgröm
Communicatieadviseur
Lieke Hartman
Communicatieadviseur
Wies Koopman
Wies Koopman
Communicatieadviseur


Raad van Toezicht

mw. drs. T. Piket
Voorzitter Raad van Toezicht WZW en Bestuurder de Waalboog

dhr. drs. B. van der Ploeg
Lid Raad van Toezicht en Bestuurder Attent Zorg en Behandeling

dhr. drs. E. ten Holte
Lid Raad van Toezicht en Bestuurder  RIBW-NR

mw. drs. D. van der Linden
Lid Raad van Toezicht en Bestuurder Santé Partners

mw. drs. J. Hopster
Lid Raad van Toezicht en Bestuurder Malkander Welzijn

mw. drs. A. van Zon
Lid Raad van Toezicht en Bestuurder Spring Kinderopvang

Rooster van Aftreden Raad van Toezicht WZW

 

RegioPlus
WZW neemt deel aan het landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, verenigd in koepelorganisatie Regioplus. Er zijn in totaal 14 regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn aangesloten bij de koepel. Zij benoemen landelijke knelpunten vanuit de regionale diversiteit en vormen daarmee het scharnier tussen landelijke kaders en regionale activiteiten. Hun focus ligt op het ondersteunen van de regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met instroom, mobiliteit en behoud van personeel.

Het doel: blijvend voorzien in voldoende en juist gekwalificeerd personeel