Medewerkers en RvT

Medewerkers

 

Pascalle Neijenhuis
Directeur – Bestuurder
p.neijenhuis@wzw.nl
Ineke Slagter
Programmamanager
i.slagter@wzw.nl
Tjerry Verhoeven
Programmamanager
t.verhoeven@wzw.nl
Arno Spitters Susanne Haarsma Loeke Salemans
Arno Spitters
Projectadviseur
a.spitters@wzw.nl
Susanne Haarsma
Projectmanager
s.haarsma@wzw.nl
Loeke Salemans
Projectmanager
l.salemans@wzw.nl
Johan Weevers
Diederik van Vugt
Projectmanager Instroom
d.vanvugt@wzw.nl
Pieternel van Heijst
Programmamanager
p.vanheijst@wzw.nl
Johan Weevers
Projectmanager
j.weevers@wzw.nl
Wendy Penning
Maurits Follender Grossfeld
Projectmanager
m.follendergrossfeld@wzw.nl
Wendy Penning
Officemanager/
projectmanager
w.penning@wzw.nl
Jack Harmsen 
Projectmedewerker
j.harmsen@wzw.nl
Raymond Reus Martine Loonstra Inez Pelgröm
Raymond Reus
Administrateur
r.reus@wzw.nl
Martine Loonstra
Controller
m.loonstra@wzw.nl
Inez Pelgröm
Communicatieadviseur
i.pelgrom@wzw.nl
Wies Koopman Lieke Hartman
Wies Koopman
Communicatieadviseur
w.koopman@wzw.nl
Lieke Hartman
Communicatieadviseur
l.hartman@wzw.nl


Raad van Toezicht

mw. drs. T. Piket
Voorzitter Raad van Toezicht WZW en Bestuurder de Waalboog

dhr. drs. E. ten Holte
Lid Raad van Toezicht en Bestuurder  RIBW-NR

dhr. drs. A. Hakbijl RA
Lid Raad van Toezicht en Bestuurder Ziekenhuis Gelderse Vallei

dhr. E. van der Graaf
Lid Raad van Toezicht en Directeur dienstverlening Pluryn

dhr. drs. P. van Mulkom
Lid Raad van Toezicht en Bestuurder ROC Nijmegen

Rooster van Aftreden Raad van Toezicht WZW

RegioPlus
WZW neemt deel aan het landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, verenigd in koepelorganisatie Regioplus. Er zijn in totaal 14 regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn aangesloten bij de koepel. Zij benoemen landelijke knelpunten vanuit de regionale diversiteit en vormen daarmee het scharnier tussen landelijke kaders en regionale activiteiten. Hun focus ligt op het ondersteunen van de regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met instroom, mobiliteit en behoud van personeel.

Het doel: blijvend voorzien in voldoende en juist gekwalificeerd personeel