Medewerkers WZW

Verenigingsbureau WZW

                                                      

Arno Spitters MA                                                drs. Pascalle Neijenhuis 

Directeur - Bestuurder                                         Directeur - Bestuurder a.i. 
a.spitters@wzw.nl / LinkedIn                            p.neijenhuis@wzw.nl  / 

                                                                                 

Martine Loonstra AA                                     Raymond Reus
Controller                                                          Administrateur
m.loonstra@wzw.nl  /  LinkedIn                    r.reus@wzw.nl / Linkedin

 

                                                        

 Inez Pelgröm                                                   Wendy Penning

 Communicatieadviseur                                  Office Manager / Projectmanager
 i.pelgrom@wzw.nl / Linkedin                         w.penning@wzw.nl / Linkedin

 

                                                           

drs. Johan Weevers                                           Bert Blonk   
Beleidsmedewerker                                             Netwerkbouwer/ verbinder
j.weevers@wzw.n                                                 b.blonk@wzw.nl / Linkedin                

 

                                                           

Tjerry Verhoeven MSc.                                         Nicolette Horn

Projectmanager                                                      Programmamanager
t.verhoeven@wzw.nl Linkedin                           n.horn@wzw.nl / Linkedin
                                   

                                                             

Susanne Haarsma                                                Pieternel van Heijst

Projectmanager                                                      Projectmanager                              
s.haarsma@wzw.nl / Linkedin                              p.vanheijst@wzw.nl / Linkedin

 

Karin van Roosmalen, Msc.
Projectmedewerker
k.vanroosmalen@wzw.nl / Linkedin

Lieke Hartman, MA
Medewerker communicatie
l.hartman@wzw.nl / Linkedin

 

Raad van Toezicht

 

mw. drs. A. van Zon

Voorzitter Raad van Toezicht WZW en Bestuurder, Lindenhout

mw. drs. S. Plass
Raad van Toezicht WZW en Directeur, Tandem
 
mw. dr. L. van den Berg
Raad van Toezicht WZW en Manager Bedrijfsvoering acuut en medisch facilitair, Rijnstate Ziekenhuis
 

dhr. drs. E. Brunekreeft
Raad van Toezicht en Directeur - Bestuurder, KION Kinderopvang 

 

Regioplus

WZW neemt deel aan het landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, verenigd in koepelorganisatie Regioplus. Zij benoemen landelijke knelpunten vanuit de regionale diversiteit en vormen daarmee het scharnier tussen landelijke kaders en regionale activiteiten. Hun focus ligt op het ondersteunen van de regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met instroom, mobiliteit en behoud van personeel.
Het doel: blijvend voorzien in voldoende en juist gekwalificeerd personeel.