Missie en visie

Missie

Balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn, zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is.

Visie

De regionale opgave vraagt om een integrale, innovatieve aanpak en samenwerking tussen zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijspartners en stakeholders.

Kernwaarden

Verbindend
WZW verbindt vanuit gedeeld eigenaarschap

Inventief
WZW is vindingrijk, ziet kansen en reikt oplossingen aan voor
vraagstukken die spelen.

Persoonlijk
WZW kent haar leden, onderwijspartners en stakeholders
persoonlijk. Vanuit vertrouwen en korte lijnen werken we samen.

Daadkrachtig
WZW vertaalt visie naar strategie en realiseert met energie en lef.

Meerjarenagenda 2025

In de regio zijn continu voldoende goed toegeruste medewerkers nodig om aan die kwalitatieve en kwantitatieve vraag te kunnen voldoen. Om dit te realiseren hebben we een regionaal strategische meerjarenagenda 2025 ontwikkeld, die richting geeft aan het (toekomstig) samenwerken in de regio.

Met de strategie willen we een antwoord geven op nieuwe ontwikkelingen in Zorg, Welzijn, het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio. De doelen zijn niet in beton gegoten: we zetten de maatschappelijke opgave centraal en blijven aansluiten op de ontwikkelingen.

De Meerjarenagenda is een gezamenlijk resultaat, ontwikkeld met alle zorg, welzijns en onderwijsorganisaties, waar we de komende jaren met ambitie en daadkracht mee verder gaan! Klik hieronder door de dynamische versie van de Meerjarenagenda 2025 of bekijk hem in je browser.