Missie en visie

Missie

Balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn, zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is.

Visie

De regionale opgave vraagt om een integrale, innovatieve aanpak en samenwerking tussen zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijspartners en stakeholders.

Kernwaarden

Verbindend
WZW verbindt, eigenaarschap ligt bij de betrokken partijen in de samenwerking.

Toegankelijk
WZW kent haar leden, onderwijs en stakeholders persoonlijk en weet vanuit vertrouwen te verbinden om tot samenwerking te komen. Betrokkenheid, korte lijnen, medewerkers WZW zijn als externe collega’s voor leden. Voor en door elkaar.

Deskundig
WZW heeft en verbindt kennis van proces- en projectmanagement met arbeidsmarktkennis en kennis van inhoudelijke thema’s.

Daadkrachtig
Energie, voortvarend en slagvaardig, doortastend, verschil maken, lef, realisatiekracht.