De vereniging WZW

WZW is de Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang in Midden- en Zuid-Gelderland. Met ruim 125 leden is meer dan 47.000 van het totale aantal fte’s werkzaam in deze sector aangesloten. WZW stelt werkgevers in Zorg en Welzijn Gelderland in staat goed werkgever te zijn door het samen oplossen van hun (regionale) arbeidsmarktvraagstukken. Vanuit ontwikkelingen en vragen uit de sector, behartigt zij gemeenschappelijke belangen, biedt dienstverlening en fungeert als netwerk- en kennisplatform. WZW toont ondernemerschap met betrekking tot het oplossen van arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken.