Over WZW

WZW is de Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang in Gelderland. Met meer dan 125 leden vertegenwoordigt WZW meer dan 47.000 fte’s in deze sector. WZW stelt werkgevers in Zorg en Welzijn Gelderland in staat goed werkgever te zijn door het samen oplossen van hun (regionale) arbeidsmarktvraagstukken. Vanuit ontwikkelingen en vragen uit de sector behartigt WZW gemeenschappelijke belangen, treedt zij op als ambassadeur en facilitator, biedt zij dienstverlening en fungeert als netwerk- en kennisplatform. WZW toont ondernemerschap met betrekking tot het oplossen van arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken.