Geplaatst op 17 januari 2019 09:59

Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn (dag 3)

“Een must voor iedereen die te maken heeft met arbeidsrechtelijke zaken”
“De opleiding arbeidsrecht is echt een toegevoegde waarde voor de praktijk”
“Absoluut een meerwaarde voor de HR-gerelateerde functie”

Dit is de tweede dag in deze leergang. Opgeven voor de leergang kan tot 26 maart via deze link.

Programma:

Dag 3 – 23 april 2019

Uitstroom: Alles wat u moet weten over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Aan de orde komt onder andere:

  • Een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke opzegtermijnen gelden er en hoe vindt de eindafrekening plaats.
  • Hoe kunt u een rechtsgeldig en kantonrechterproof ontslag geven?
  • Wanneer geeft u ontslag op staande voet. Wat zijn de risico’s?
  • Hoe pakt u een ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen? Is een sociaal plan altijd nodig of kan het ook anders?
  • Geeft u een getuigschrift en referenties af bij een ontslag wegens ongewenste omgangsvormen. Mag dat?
  • De do’s and dont’s bij het berekening van de transitievergoeding. Scholingskosten, kunt u die nu wel of niet verhalen op de werknemer of in mindering brengen op de eventuele transitievergoeding?
  • Met welke vergoedingen moet u rekening houden bij ontslag en hoe voorkomt u het betalen ervan? Hoe zit het bijvoorbeeld met de billijke vergoeding en wat wijzigt er in de transitievergoeding?
  • Wat zijn de (on)mogelijkheden bij een vaststellingsovereenkomst. Welke clausules moet u in de overeenkomst opnemen en welke zijn optioneel. Mag er wel een vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen bij ziekte en hoe om te gaan met de meldingsplicht vanuit de Wkggz?
  • Hoe zit het met het ontslag van een oudere werknemer? Wanneer loopt u een risico dat de Belastingdienst u een boete oplegt in het kader van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?