Geplaatst op 17 januari 2019 09:59

Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn (dag 2)

“Een must voor iedereen die te maken heeft met arbeidsrechtelijke zaken”
“De opleiding arbeidsrecht is echt een toegevoegde waarde voor de praktijk”
“Absoluut een meerwaarde voor de HR-gerelateerde functie”

Dit is de tweede dag in deze leergang. Opgeven voor de leergang kan tot 26 maart via deze link.

Programma:

Dag 2 – 9 april 2019

Doorstroom: Alles wat u moet weten over disciplinaire maatregelen, disfunctioneren, wijziging van contracten en arbeidsongeschiktheid.

Aan de orde komt onder andere:

  • Hoe en wanneer bouwt u een arbeidsrechtelijk ‘dossier’ op, wanneer is er sprake van disfunctioneren en welke interventies moet u dan plegen? En hoe doet u dat bij zelfsturing?
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de rechten, plichten en procedures van de Wet Verbetering Poortwachter en Wet Werk en Zekerheid. Is er altijd sprake van arbeidsongeschiktheid of moet er een beroep worden gedaan op bijzondere verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg.
  • De hoofdpijndossier: ziekte en een arbeidsconflict. Hoe pak je dat aan?
  • Hoe zit het exact met de transitievergoeding na ziekte?
  • Welke loonsancties zijn er bij een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie?
  • Disciplinaire maatregelen bij ongewenst gedrag. Hoe pakt u dit aan en zijn hiervoor protocollen nodig?
  • Hoe werkt de ketenregeling precies? Tellen tijdelijke urenuitbreidingen ook mee en hoe om te gaan met de ketenregeling bij dubbele contracten?
  • Wanneer kan de werknemer een beroep doen op urenvermindering of urenvermeerdering? Kunt u dat verbieden?
  • Wijziging van arbeidsvoorwaarden, wanneer kunt u dat doorvoeren?
  • Vakantiedagen, hoe voorkomt u dat werknemers enorme stuwmeren aan verlof opbouwen? Kunt u de werknemer bewegen/dwingen op verlof op te nemen?