Geplaatst op 23 november 2018 11:03

Opening derde tijdvak SectorplanPlus

Maandag 3 december opent het derde tijdvak van SectorplanPlus. Organisaties kunnen tot en met 21 december een aanvraag indienen, het gaat hierbij om opleidingen die starten tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019.

Opleidingsactiviteiten die zijn gestart voor deze periode komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Over SectorplanPlus
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

  • Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen)
  • Met ontslag bedreigde medewerkers
  • Opscholing via kwalificerende scholing (BBL en HBO opleidingen)
  • Praktijk- en werkbegeleiders

 Aanvragen kunnen alleen ingediend worden via sectorplanplus.nl. Het Programma van Eisen en aanvraagprocedure voor het 3e tijdvak vind je hier.

Neem voor meer informatie over SectorplanPlus contact op met Maurits Follender via 026-389 89 83 / m.follendergrossfeld@wzw.nl.